Skład dotychczasowej Rady IEiB

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Skład Rady w IEiB WFCh UKSW:

 

dr hab. Jacek Tomczyk – Dyrektor Instytutu

 

Członkowie Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki:

 

dr hab. Katarzyna Góralczyk

prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki

ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

prof. dr hab. Janusz Uchmański

ks. prof UKSW dr hab. Ryszard Sadowski

dr Grzegorz Embros

mgr Kamil Karaban (sekretarz)

 

Agnieszka Żelizkowicz (przedstawiciel studentów)

Centrum Ekologii i Ekofilozofii

powstaje w miejsce

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Dziekanat studiów stacjonarnych

WFCh

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 (budynek nr 23), pokój 301.

tel. +48 22 56 96 807

fax +48 22 56 96 814

 

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska CEiE na UKSW | Ver.2.0

©2002-2020 Copyright CEiE-UKSW | All Rights Reserved | Powered by Sandner