AKTUALNOŚĆI INSTYTUTU

 

Nagroda IIIst Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla dr. hab. Jacka Tomczyka

Z radością informujemy, że dr hab. JACEK TOMCZYK, kierownik Zakładu Antropologii Przyrodniczej IEiB, otrzymał nagrodę IIIst Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marka Krawczyka za prace z zakresu endodoncji: identyfikacji wczesnych zmian próchnicowych oraz etio-patogenety kamieni miazgowych.

Polski

Zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”

W dniu 9 października 2015 r. studenci drugiego roku IEiB UKSW, specjalność ochrona środowiska, odbyli zajęcia terenowe w oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”.
Więcej informacji z mini galerią zdjęć (link poniżej).
http://uksw.ieib.edu.pl/?p=808

Polski

Działalność badawcza pracowników i studentów IEiB – podsumowanie roku akad. 2014/2015

Minął kolejny rok akademicki, w którym studenci mieli możliwość uczestniczenia w wyspecjalizowanych zajęciach i prowadzenia ciekawych badań pod kierunkiem doświadczonej kadry naukowej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. W ten sposób mieli okazję przekonać się w teorii i praktyce, jak można interpretować rzeczywistość przyrodniczą, badać zależności przyczynowo-skutkowe w środowisku naturalnym i rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

 

Badania w większości odbywały się w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW, m.in. w:

Laboratorium Mikrobiologii,

Laboratorium Ekologii Molekularnej,

Laboratorium Ekologii Gleby,

Laboratorium Antropologii Pradziejowej.

Polski

Pracodawcy coraz częściej doceniają i zatrudniają absolwentów ochrony środowiska UKSW (Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2015)

11 miejsce dla kierunku ochrona środowiska UKSW w obszarze PREFERENCJE PRACODAWCÓW.

Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów (w sumie 43 kierunki).

 

Polski

Licencjat 2016 - informacja dla studentów

Szanowni Państwo,

       Dyrektor Instytutu przypomina, że studenci III roku I stopnia uczestniczą w dwóch różnych seminariach licencjackich. Przygotowują dwie prace, ale tylko jedna z nich (wybrana przez studenta) będzie oficjalnie uznana za pracę licencjacką, zostanie poddana recenzji promotora i zarchiwizowania w APD. Oznacza to, że na drugim seminarium studenci przygotowują pracę seminaryjną, według uznania prowadzącego to seminarium. 

Polski

Strony

Instytut