Zatwierdzanie tematów prac magisterskich - informacja dla studentów

Wszystkich studentów drugiego stopnia ochrony środowiska prosimy o terminowe zatwierdzanie tematów prac magisterskich.

Wypełnione komputerowo i podpisane przez promotora podanie należy złożyć w dziekanacie (napisane odręcznie i/lub niepodpisane przez promotora podania nie będą przekazywane do zatwierdzenia).

Na stronie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej dostępne są wzory podań, terminy egzaminów magisterskich oraz informacje o procedurze dyplomowania.

Polski

Instytut