Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki:

 

dr hab. Jacek Tomczyk – Dyrektor Instytutu

 

Członkowie Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki:

 

prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki

ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

prof. UKSW dr hab. Grzegorz Makulec

prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

prof. dr hab. Janusz Uchmański

ks. prof UKSW dr hab. Ryszard Sadowski

dr Grzegorz Embros

lic. Agata Wojtecka (przedstawiciel studentów)

 

mgr Kamil Karaban (sekretarz)

 

Polski

Instytut