XXII Konferencja Naukowa pt. "Filozofia Zrównoważonego Rozwoju" (UKSW - Warszawa, 22.11.2018)

 

 

 

Konferencja „Filozofia Zrównoważonego Rozwoju” powstała z inicjatywy ks. prof. Józefa M. Dołęgi jako pokłosie VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który miał miejsce w Toruniu w 1995 roku. Prowadzone wówczas debaty w sekcji ekofilozofii uświadomiły potrzebę rozwijania filozoficznych dociekań z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. W ten sposób, od roku 1996 corocznie jesienią, na UKSW organizowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom uwzględniającym filozoficzne, antropologiczne, etyczne, edukacyjne oraz polityczno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Podejmowana problematyka wpisuje się w realizowane przez Katedrę Antropologii Środowiskowej prace naukowo-badawcze i ma inspirować do podejmowania dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz zachęcać do prezentacji wyników badań naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju.

 

PATRONATY HONOROWE  KONFERENCJI:

Prof. dr hab. Anna Latawiec, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

 

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY  KONFERENCJI:

Dr Agnieszka Klimska – przewodnicząca

Dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Dr Grzegorz Embros

Ks. mgr Jacek Czartoszewski

Anna Borowa

 

KOMITET  NAUKOWY  KONFERENCJI:

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko  (UKSW) – przewodniczący

Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak (UKSW)

Prof. UwB dr hab. Dariusz Kiełczewski (UWB)

Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior (PŚ)

Prof. UKW dr hab. Andrzej Papuziński  (UKW)

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski (UKSW)

Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (APS)

Dr hab. Edyta Sierka (UŚ)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: [wypełnij FORMULARZ]

KALENDARZ   KONFERENCJI:

23.09.2018 - koniec zgłaszania propozycji referatów (abstraktów)

15.10.2018 - informacja ze strony organizatorów na temat kwalifikacji referatów do prezentacji podczas konferencji

15.10.2018 - początek terminu wnoszenia opłaty konferencyjnej

22.10.2018 - rozpoczęcie rejestracji uczestnictwa w konferencji (nie dotyczy osób, których referaty zostały zakwalifikowane do prezentacji)

11.11.2018 - koniec rejestracji oraz terminu wnoszenia opłaty konferencyjnej

22.11.2018 - termin konferencji

 

WSTĘPNA  STRUKTURA  KONFERENCJI:

9.30 - otwarcie konferencji i wystąpienia gości honorowych

10.00 - 11.00 - sesja plenarna (3 referaty wprowadzające bez dyskusji)

11.00-11.30 - przerwa kawowa

11.30-13.30 - dwie równoległe sesje tematyczne
w każdej sesji tematycznej po 5 referatów po 20 min. + 20 min. na dyskusję

13.30-14.30 - przerwa obiadowa

14.30- 16.30 - dwie kolejne sesje tematyczne po 5 referatów + dyskusja

16.30-17.00 - sesja plenarna (podsumowanie konferencji)

 

MIEJSCE: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek 23, sala 201 i 101

TERMIN: czwartek , 22 listopada 2018, rozpoczęcie o godz. 9.30

OPŁATY: 100 zł

JĘZYK WYSTĄPIENIA: polski

DŁUGOŚĆ WYSTĄPIEŃ 15-20 min.

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE: są mile widziane ale nie są konieczne

PUBLIKACJA: Organizatorzy proponują publikację wybranych wystąpień w jednym z numerów czasopisma "Studia Ecologiae et Bioethicae" (Lista B - 11 pkt.)

INFORMACJE OGÓLNE: Planujemy prezentację maksymalnie 20 wystąpień po 20 minut, które przedstawią różne podejścia do tytułowego zagadnienia. Stworzą też okazję do dyskusji wokół podejmowanej problematyki.Warunkiem prezentacji referatu podczas konferencji jest pozytywna ocena nadesłanych przez Autorów abstraktów. W zależności od ilości zgłoszonych referatów organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru tych propozycji, spośród pozytywnie ocenionych abstraktów, które najlepiej przystają do tematyki konferencji i zapewniają równomierny podział na sekcje tematyczne.

 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:

a.klimska@uksw.edu.pl

Polski