PRAKTYKI

 

Studenci IEiB mogą odbyć praktyki w:

  • zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych,
  • miejscach proponowanych w ofercie praktyk IEiB WFCh,
  • miejscach wskazanych przez Biuro Karier.

Wymiar czasu i charakter praktyk: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu.

Forma odbywania praktyk: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia.

Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej.

Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbą o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk. Skierowanie i inne dokumenty student dostaje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki (u pełnomocnika do spraw praktyk oraz w Biurze Karier) przed złożeniem pracy licencjackiej. Aby dostać zaliczenie praktyk student powinien zarejestrować się w USOSie na przedmiot „praktyki zawodowe”.

Więcej szczegółów w zakładkach.

 

Polski