Zaproszenie na zajęcia w Uniwersyteckim Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem - informacja dla studentów

Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem  zaprasza na zajęcia, które odbędą się na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska (ul. Żwirki i Wigury 93) w dniach od 8 kwietnia do 16 maja 2014 r.

 

Prowadząca – prof. dr hab. Joanna Kostecka z Katedry Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, z Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego – jest znaną specjalistką z zakresu edukacji środowiskowej i zrównoważonej gospodarki odpadami, a zwłaszcza metod biologicznych.

Dostępne są dwa bloki zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria):

 

 Więcej informacji można uzyskać na stronie:

http://ucbs.uw.edu.pl/2014/03/13/zapraszamy-na-zajecia-wybrane-aspekty-z...

Undefined

Instytut