Referaty udostępnione przez Autorów

 

 

 

 

XI ogólnopolska konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna"
pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu"

(Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 12.04.2018 r.)

 

Referaty  udostępnione  przez  Autorów:

 

 

SESJA PLENARNA

Znaczenie humanistyki dla kształtowania realistycznych relacji człowieka do przyrody, ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW

 

SEKCJE PRZYRODNICZE

Lasy amazońskie na granicy dwóch światów, dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ

Wpływ działalności antropogenicznej na obecną strukturę genetyczną populacji drzew leśnych, dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW

Zalesienia na gruntach porolnych a warunki siedliskowo-glebowe, dr Anna Augustyniuk-Kram i dr Karol J. Kram

Masowe pojawy leśnych owadów: dwuwymiarowy model osobniczy, prof. dr hab. Janusz Uchmański

Gospodarka, rekreacja czy/i ochrona przyrody na terenach zurbanizowanych, dr Emilia Wysocka-Fijorek

Plantacje nasienne drzew leśnych, dr hab. Jan Kowalczyk i mgr Marek Rzońca

 

SEKCJE HUMANISTYCZNE

Edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa w świetle koncepcji "leave no trace", dr Przemysław Płoskonka, dr Szymon Ciapała i dr Paweł Adamski

Przedszkola leśne - otwarcie dzieci na naturę, dr Szymon Godawa

Topofilia lasu w baśniach, bajkach terapeutycznych, arteterapii i życiu codziennym współczesnych dzieci, dr Joanna Godawa

Edukacja leśna wsparciem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa Warszawy, dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS i dr Marcin Klimski

Podmiotowość lasu, dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, prof. SGGW

Percepcja lasu w ujęciu Tima Ingolda, dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL i lic. Hanna Koczwara

Las jako element środowiska społeczno-przyrodniczego i jego funkcje społeczno-kulturowe, dr hab. Mariusz Ciszek, prof. nadzw.

Społeczna wartość lasów warszawskiego odcinka Wisły. Stan - percepcja - zrównoważony rozwój, dr Piotr Majdak i dr Jakub Mosz

 

 

Polski