Podsumowanie konferencji "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" w liczbach

 

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu"

(UKSW - Warszawa, 12.04.2018)

 

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2018 konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" była poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Las dla człowieka - człowiek dla lasu". Współorganizatorem tegorocznej konferencji był Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Kampinoski Park Narodowy (KPN). Celem konferencji było stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazaniu znaczenia wzajemnych zależności lasu i człowieka.

 

 

Więcej informacji o Konferencji:

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:

  1. Ministerstwo Środowiska
  2. Narodowe Centrum Kultury
  3. Lasy Państwowe
  4. Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN
  5. Polskie Towarzystwo Leśne

Patronatem medialnym konferencję objęli:

  1. Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS
  2. Fundacja Hereditas - wydawca czasopisma "Spotkania z Zabytkami"

 

Statystyki konferencyjne:

W trakcie konferencji wygłoszono 32 referaty i zaprezentowano 7 posterów. W konferencji uczestniczyło 173 osoby. Autorzy referatów i posterów reprezentowali 22 polskie uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, zaś uczestnicy konferencji reprezentowali (prelegenci, autorzy posterów i pozostali uczestnicy) aż 42 polskie ośrodki naukowe, szkoły średnie, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz instytucje rządowe i samorządowe.

 

 

 

Polski