Patronat Instytutu nad LO im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu

 

 

W dniu 28 marca br. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Instytut Ekologii i Bioetyki objął patronatem Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Z tej okazji dr Ewa Jancewicz - dyrektor LO wraz z liczną reprezentacja uczniów wraz ze swoimi nauczycielami gościli w murach naszej uczelni.

Uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratoria dydaktyczne i naukowe w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych i uczestniczyć w przeprowadzonych dla nich warsztatach. Uczniowie zapoznali się również z ofertą dydaktyczną Instytutu i z działalnością Koła Naukowego Przyrodników. 

 

Poprzez patronat szkoła wzbogaci ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla swoich uczniów z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Stały kontakt uczniów z uczelnią wyższą i uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach i konferencjach poszerzy ich wiedzę o przyrodzie, bioróżnorodności, zrównoważonym rozwoju, rozbudzi ich ciekawość poznawczą oraz pozwoli kształtować kompetencje i zdobyć umiejętności, które mogą być wykorzystane w ich dalszej edukacji i karierze zawodowej.

 

  

Polski