Inauguracja Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

26 marca br. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim miała miejsce doniosła uroczystość inauguracji "Warszawskiego Metropolitarnego Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)". W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sławomir Mazurek (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska), prof. Maciej Nowicki (były minister środowiska oraz prezes fundacji EkoFundusz), prof. Sławomir Ratajczak (Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO).

REC Warsaw zostało powołane przez United Nations University w Tokyo.

 

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW jest jednym z podmiotów tworzących RCE Warsaw Metropolitan. Instytutowymi koordynatorami programu są ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski oraz dr Agnieszka Klimska.

Nasze Centrum jest jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Europie Środkowej, dzięki czemu Polska jest reprezentowana w Global RCE Network Education for Sustainable Development.

Cieszymy się, że działania Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju zostały dostrzeżone i docenione w postaci zaproszenia nas do grona inicjującego powstanie RCE Warsaw Metropolitan. Mamy nadzieję, że zinstytucjonalizowanie działań na polu promocji idei zrównoważonego rozwoju stworzy nam nowe możliwości prowadzenia badań i działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego w naszym regionie.

 

Polski