Warsztaty dla młodzieży licealnej - podsumowanie 2018 roku

 

Zakończyliśmy już w tym roku szkolnym cykl warsztatów w ramach "Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW" realizowanych we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Od października 2017 do czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 32 warsztaty dla 15 różnych szkół licealnych - około 530 uczniów.

Dziękujemy  serdecznie uczniom i nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję.

 

Zapraszamy na koleją edycję w przyszłym roku szkolnym!

Warsztaty, zwłaszcza praktyczne, cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie cenią sobie najbardziej to, że mogą samodzielnie wykonywać proste doświadczenia i eksperymenty, wykonywać analizy np. wody, żywności na specjalistycznej aparaturze, dotknąć eksponatów, sporządzać preparaty mikroskopowe i je oglądać pod mikroskopem.

Nauczyciele natomiast uważają, że tematyka warsztatów jest przydatna dla uczniów zainteresowanych biologią czy chemią, że warsztaty rozwijają zainteresowania uczniów, nawiązują do programu nauczania w szkole, a także są świetnym urozmaiceniem zajęć lekcyjnych.

Przykładowe warsztaty:

 • Kolory i kształty w świecie zwierząt.
 • Różnice w budowie mózgu nastolatki i nastolatka.
 • Co kości mówią o człowieku.
 • Ocena wody pitnej - badanie zawartości pierwiastków w wodach pitnych.
 • Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt w rolnictwie.
 • Niewidzialny świat gleby.
 • Programowanie w NetLogo.
 • Problemy z ochroną przyrody na przykładzie Lasu Bielańskiego - wycieczka.
 • Sposoby kształtowania świadomości ekologicznej.
 • Podstawy biochemii - oznaczanie zawartości białka.
 • Osad czynny - Czy wiesz co to jest?
 • Czy możemy świadomie wpływać na proces własnego uczenia się? - zastosowanie biofeedbacku.
 • Przekształcamy nasz świat: Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 - poznaj wizję rozwoju świata.
 • Co łączy rośliny i roślinożerców.

 

                                  

 

Zapraszamy klasy licealne/maturalne na warsztaty i prelekcje w ramach "Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW" organizowane przez nasz Instytut wraz z Nadwiślańskim Uniwersytetem Dziecięcym.

Więcej informacji oraz zapisy: Laboratoria Młodzieżowe

 

                                                

 

                                                

 

 

 

Polski