Dr Kinga MAKUCH

 

 

 

dr Kinga Makuch

e-mail: k.makuch@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja: odnawialne źródła energii, prawo ochrony środowiska

 

Magisterium: „Forma zawarcia umowy w świetle prawa polskiego i prawa niemieckiego” (2011).

 

Doktorat: „Prawnoadministracyjne aspekty inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej” (obrona 2018).

 

Najnowsze publikacje:

  • Makuch K., (2017), Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 38, str. 74 – 86.
Polski