Laboratoria Młodzieżowe

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego od 2016 roku prowadzi projekt edukacyjny pod nazwą „Laboratoria Młodzieżowe”.

Jest to cykl warsztatów i spotkań popularyzujących wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Problematyka warsztatów jest bardzo różnorodna, od zagadnień ekofilozoficznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, poprzez zagadnienia z biologii, ekologii i ochrony środowiska, zagadnień związanych z funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie, po warsztaty informatyczne ilustrujące tworzenie modeli prostych układów biologicznych.

Proponujemy zajęcia zarówno w formie konwersatoriów, jak i ćwiczeń laboratoryjnych. Obie formy angażują uczestników warsztatów do samodzielnej pracy, rozwijają kreatywność myślową młodzieży oraz pozwolą zdobyć umiejętności praktyczne z zakresu zaawansowanych metod laboratoryjnych i technik mikroskopowych.

 

                         

Warsztaty prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach naukowo-dydaktycznych.

 

Cele warsztatów

Warsztaty w ramach projektu „Laboratorium Młodzieżowego” mają dwa główne cele, mianowicie cel intelektualny oraz społeczny.

Celem intelektualnym jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat przyrody i jej funkcjonowania, bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju.

Celem społecznym jest uwrażliwienie naszych uczestników na problemy i zagrożenia dzisiejszego środowiska oraz pogłębienie refleksji na temat prawidłowej relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą.

 

Dla kogo?

Warsztaty adresowane są głównie do młodzieży licealnej, gdyż na tym etapie edukacji kształtują się kluczowe umiejętności, kompetencje i postawy niezbędne w dalszej edukacji i karierze zawodowej. W tym wieku młodzież już całościowo postrzega przyrodę, a także ma większą świadomość wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Zapraszamy na warsztaty klasy, szkolne koła zainteresowań wraz ze swoim i nauczycielami, do nowocześnie wyposażonych pracowni i laboratoriów Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW.

Poprzez otwarty dostęp młodzieży szkolnej do laboratoriów badawczo-naukowych naszej uczelni, chcemy wzbogacić ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także rozwijać zainteresowania uczniów w kierunku nauk przyrodniczych i humanistycznych.

 

Nauczyciele...

Mamy nadzieję, że znajdziecie interesujące dla Was i Waszych uczniów zagadnienia. Niech będzie to nowy i ciekawy sposób zdobywania i poszerzania wiedzy przez uczniów, a dla Was inspiracją w podejmowaniu nowych zagadnień i metod stosowanych na lekcjach.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem zajęć [kliknij tu] lub do kontaktu z pełnomocnikami Dyrektora IEiB ds. Kontaktów ze Szkołami:

                                        

                  dr Anną Augustyniuk-Kram                     dr. Marcinem Klimskim

                        e-mail: a.kram@uksw.edu.pl                                e-mail: m.klimski@uksw.edu.pl

Polski