Dr Irena GROCHOWSKA

 

 

 

 

Dr Irena GROCHOWSKA

e-mail: i.grochowska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja:

nauki humanistyczne i biologiczne:integralny rozwój człowieka, ekologia i ochrona zdrowia kobiecego, antropologia filozoficzna, filozofia wspólnoty, diagnostyczne zastosowanie biofeedbacku, zastosowanie biofeedbacku w neurofilozofii, kobiecość i męskość w  neurobiologii, neurofilozofia

 

Funkcje:

 • Viceprezes Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio
 • zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio
 • członek Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW

 

Magisterium:  „Badania nad możliwościami fuzji komórek somatycznych Tetrahymena Thermophila” - 1983.

Doktorat: „Ekofilozoficzne uwarunkowania integralnego rozwoju człowieka w ocenie młodzieży” - 2004.

 

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • członek zespołu prof. Hilgersa „Love and Life Unlimited”, Omaha, USA
 • członek Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego „Fides et Ratio”
 • członek Polskiego Towarzystwa Famililogicznego

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • Grant NFOSiGW - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tytuł projektu "Zmiany klimatu a społeczeństwo", 2009/2010.
 • Grant - Projekt B w ramach budżetu na realizacje strategii uczelni Rodzina we współczesnej Europie i w Polsce: sposoby poprawy kondycji i ochrony,
 • Projekt - Rodzina i rodzicielstwo. Interdyscyplinarne ujęcie rodziny i rodzicielstwa w aspekcie przezwyciężenia współczesnego kryzysu rodziny, 2015.

Najnowsze publikacje:

 • Grochowska I., (2011), How can Naprotechnology mean hope. Naprotechnology as a hope of connecting ethics of life social ethics, Kwartalnik naukowy Fides et Ratio.1(5)2011,s.13-24.
 • Grochowska I., (2011), Integralny wymiar ludzkiej seksualności w modelu SPICE prof. Hilgersa, Kwartalnik naukowy Fides et Ratio 3(7), s. 5-17.
 • Grochowska I., (2012), Ekologia ludzkiej prokreacji w:.Kwartalnik naukowy Fides et Ratio nr 2 (10),  s. 45-78.
 • Grochowska I., (2011), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji z zakresu NaProTechnology Love & Life Unlimited Conference, Omaha, 1-8 października 2011, Studia Ecologiae et Bioethicae. T.10 2, s. 111-114.
 • Grochowska I., (2012), Kontemplacja intymności kobiety, Kwartalnik naukowy Fides et Ratio nr 4 (12) 2012 s.65-70.
 • Grochowska I., (2012), Metapoznanie - czy możemy być świadomi przebiegu procesu uczenia się stosując neurofeedback?, Studia Ecologiae et Bioethicae, T. 12, 3, s. 9-32.
 • Grochowska I., (2014), Miłość rodzicielska na tle miłości w ogóle i miłości małżeńskiej w myśli Dietricha Hildebranda, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2 (18), s. 58-73.
 • Grochowska I., (2014), Antropologiczny fakt ludzkiej płciowości i seksualności, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(20), s. 5-20.

 

Polski