Zakład Etyki Środowiskowej i Bioetyki

 

Badania Zakładu Etyki Środowiskowej i Bioetyki koncentrują się wokół zagadnień związanych z wpływem człowieka na środowisko społeczno-przyrodnicze. W ramach badań podejmowana jest próba odpowiedzi na kwestie moralne, jakie generuje ingerencja człowieka w środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem procesów związanych z życiem. Z tej racji w zakładzie prowadzone są badania koncentrujące się na:

  1. antropologicznych i epistemologicznych  podstawach  bioetyki;
  2. moralnym wymiarze relacji człowieka wobec zwierząt;
  3. aplikacji etyki cnót do zagadnień środowiskowych;
  4. wypracowaniu adekwatnej etyki środowiskowej;
  5. etycznym wymiarze genetycznych modyfikacji roślin i zwierząt.

 

Pracownicy zakładu: dr Dominika Dzwonkowska, dr Anita Ganowicz-Bączyk, ks. dr Jacek Meller.

 

Zajęcia i projekty realizowane w Zakładzie Etyki Środowiskowej IEiB

 

Anita Ganowicz-Bączyk

1. Etyka ogólna (wykład): WF-OB-ETY

2. Etyka środowiskowa (wykład): WF-OB-ETYS

3. Ecological Ethics (wykład w jęz. angielskim): WF-OB-GANECO-ER (WF-OB-POEE, WF-OB-SUEE)

4. Etyczne problemy w ochronie środowiska (wykład): WF-OB-EPOS

5. Obowiązki człowieka względem przyrody (wykład monograficzny): WF-OB-OCP

6. Osoba ludzka w przyrodzie (konwersatorium): WF-OB-OLP

7. Filozoficzne źródła kryzysu ekologicznego (konwersatorium): WF-OB-FKE

 

Dominika Dzwonkowska

1. Audyt etyczny (wykład): WF-OB-AUE

2. Ekofilozofia (wykład): WF-OB-EKF

3. Environmental Philosophy (wykład w jęz. angielskim): WF-OB-DZWONKOWSKAEP; WF-FI-DZWONKOW17-ER; WF-OB-POEP; WF-OB-SUEP

4. Ethics for the Anthropocene (wykład w jęz. angielskim): WF-OB-POEA; WF-OB-SUEA; WF-OB-DZWONKETH-ER

5. Etyka zwierząt (konwersatorium): WF-OB-ETYZ

6. Systems Thinking for Sustainable Development (wykład w jęz. angielskim): WF-OB-POST; WF-OB-SUST; WF-OB-DZWONKSYSTH-ER

7. Historia Filozofii (wykład): WF-ZPS-HF

 

Jacek Meller

1. Bioethics (wykład w jęz. angielskim): WF-FI-MELLERBIO-ER, WF-OB-SUBIO, WF-FI-MELLER-WO, WF-OB-MELLERBIO-ER, WF-FI-MELLERBIO, Bioethics WF-OB-POBIO

2. Elementy bioetyki (wykład): WF-OB-EBIO

3. Wokół początków życia człowieka (wykład): WF-OB-WPOC

 

Projekty:

Dominika Dzwonkowska

  • Zrealizowane:

Styczeń 2012–styczeń 2013 – udział w projekcie Aktualność Filozofii Klasycznej finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; NPRH 31H 11 0079 80

Od października 2012-lutego 2013 - udział w charakterze moderatora debat klimatycznych w ogólnopolskim projekcie „Dobry klimat dla powiatów”; Projekt jest finansowany ze środków NFOŚiGW oraz środków LIFE+; LIFE09 INF/PL/000283

01-12.2013 – udział w projekcie „Sumienie w ujęciu tomizmu i fenomenologii” finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; NPRH 31H 12 0151 81

Marzec 2015 – udział w projekcie Innovation of Bachelor Study Programmes for Better Employability; ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0238; jednostka realizująca project: Uniwersytet Masarykova w Brnie

4.05.-30.11.2015 – udział w projekcie “Zachowanie różnorodności biologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego a życie i zdrowie mieszkańców aglomeracji warszawskiej”; PNiR-BRo-6/2015

4.05.-30.11.2015 – udział w projekcie “Bilans kapitału innowacyjnego Polski i UE oraz zmiany środowiska demograficzno -ekonomicznego szkolnictwa wyższego w koncepcjach Gospodarki Opartej na Wiedzy – scenariusze zmian”; PNiR-BRo-3/2015.

  • Realizowane:

od 2017 - Wykonawca w grancie (2016-2018): „Forum Logicum”, WND/POWR-03.01.00-00.EF46/16

od 12.2017 – kierownik projektu „Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera”, NCN, 2017/01/X/HS1/01491

 

 

 

 

Polski