XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" (Warszawa - UKSW, 12.04.2018)

 

                                                                                      

 

 

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu",

(UKSW - Warszawa, 12.04.2018)

 

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2018 XI ogólnopolska konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem "Las dla człowieka - człowiek dla lasu". Współorganizatorami tegorocznej konferencji jest cieszący się uznanym dorobkiem naukowym Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Kampinoski Park Narodowy (KPN). Jej celem jest zaś stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazaniu znaczenia wzajemnych zależności lasu i człowieka.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką leśną do wzięcia udziału w konferencji.

 

PATRONI HONOROWI KONFERENCJI:

Ministerstwo Środowiska   

Narodowe Centrum Kultury

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk

Polskie Towarzystwo Leśne

                                   

 

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI:

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS

Fundacja Hereditas - wydawca czasopisma "Spotkania z Zabytkami"

 

               

 

KOMITET  NAUKOWY  KONFERENCJI:

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko – przewodniczący

Prof. APS dr hab. Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Prof. dr hab. Krystyna Falińska

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (Polskie Towarzystwo Leśne)

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski

Prof. dr hab. inż. Maciej Skorupski  (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Dr hab. Jacek Tomczyk (UKSW)

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY  KONFERENCJI:

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski – przewodniczący

Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL) – wiceprzewodnicząca

Dr Dominika Dzwonkowska (UKSW)

Dr Edward Grott (UKSW)

Dr Marcin Klimski (UKSW)

Dr Michał Latawiec (UKSW)

Małgorzata Mickiewicz (KPN)

Dr inż. Krzysztof Stereńczak (IBL)

Dr hab. Rafał Zapłata (UKSW)

 

INFORMACJE  ORGANIZACYJNE:

TERMIN: czwartek, 12.04.2018 r. - rozpoczęcie o godz. 9.30

MIEJSCE: kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, gmach Auditorium Maximum, Aula Schumana

OPŁATY: organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja

POSIŁKI: poczęstunek w ramach przerwy kawowej jest bezpłatny, natomiast obiad uczestnicy konferencji organizują sobie w stołówkach uniwersyteckich we własnym zakresie

REJESTRACJA: zgłoszenia udziału w konferencji są przyjmowane jedynie przez wypełnienie odpowiedniego formularza - [kliknij by otworzyć formularz]. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 kwietnia.

 

RAMOWY  PROGRAM  KONFERENCJI:

9.30-11.00 - sesja plenarna (otwarcie konferencji, wystąpienia gości honorowych oraz dwa referaty wprowadzające: przyrodniczy i humanistyczny)

11.00-11.30 - przerwa kawowa

11.30-13.30 - trzy równoległe sesje tematyczne (przyrodnicza i dwie humanistyczne)
w każdej sesji tematycznej  5 referatów po 20 min. + 20 min. na dyskusję

13.30-14.30 - przerwa obiadowa

14.30- 16.30 - trzy kolejne sesje tematyczne (przyrodnicza i dwie humanistyczne)
w każdej sesji tematycznej  5 referatów po 20 min. + 20 min. na dyskusję

16.30-17.15 - sesja plenarna (podsumowanie konferencji)

 

SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  KONFERENCJI:

Kliknij aby pobrać szczegółowy program konferencji - [pobierz].

 

PLAKATY  KONFERENCYJNE:

plakat w formacie A3 [pobierz]

plakat w formacie A1 [pobierz]

 

Polski