XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" (Warszawa - UKSW, 12.04.2018)

 

 

 

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu",

(UKSW - Warszawa, 12.04.2018)

 

Konferencja poświęcona była problematyce wyrażonej tytułem "Las dla człowieka - człowiek dla lasu". Jej współorganizatorami byli cieszący się uznanym dorobkiem naukowym Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) oraz Kampinoski Park Narodowy (KPN). Celem konferencji było zaś stworzenie szerokiej platformy wymiany informacji oraz współpracy humanistów i przyrodników w ukazaniu znaczenia wzajemnych zależności lasu i człowieka.

 

Więcej informacji o Konferencji:

 

 

        

 

       

 

     

 

 

ORGANIZATORZY

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

PATRONI HONOROWI KONFERENCJI

Ministerstwo Środowiska   

Narodowe Centrum Kultury

Lasy Państwowe

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk

Polskie Towarzystwo Leśne

                                                     

 

 

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI:

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS

Fundacja Hereditas - wydawca czasopisma "Spotkania z Zabytkami"

 

               

 

KOMITET  NAUKOWY  KONFERENCJI:

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko – przewodniczący

Prof. APS dr hab. Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Prof. dr hab. Krystyna Falińska

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (Polskie Towarzystwo Leśne)

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski

Prof. dr hab. inż. Maciej Skorupski  (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Dr hab. Jacek Tomczyk (UKSW)

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY  KONFERENCJI:

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski – przewodniczący

Dr Małgorzata Falencka-Jabłońska (IBL) – wiceprzewodnicząca

Dr Dominika Dzwonkowska (UKSW)

Dr Edward Grott (UKSW)

Dr Marcin Klimski (UKSW)

Dr Michał Latawiec (UKSW)

Małgorzata Mickiewicz (KPN)

Dr inż. Krzysztof Stereńczak (IBL)

Dr hab. Rafał Zapłata (UKSW)


SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  KONFERENCJI:

Kliknij aby pobrać szczegółowy program konferencji - [pobierz].

 

PLAKATY  KONFERENCYJNE:

plakat w formacie A3 [pobierz]

plakat w formacie A1 [pobierz]

Polski