Cykl dorocznych konferencji IEiB pt. "Ekologia Humanistyczna"

 

 

 

Z myślą o kontynuacji zainicjowanego przez ks. prof. Józefa M. Dołęgę w roku 2006 cyklu konferencji pt. "Ekologia Społeczna", Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki proponuje cykl corocznych konferencji pt. "Ekologia Humanistyczna".

Propozycja ta nawiązuje do aktualnie prowadzonych prac badawczych w Instytucie Ekologii i Bioetyki z zakresu humanistycznych aspektów szeroko rozumianej kwestii ekologicznej. Prace te są komplementarne wobec prowadzonych w Instytucie przyrodoznawczych prac nad tą kwestią i uwzględniają antropologiczne, filozoficzne, etyczne, edukacyjne i prawne jej aspekty. Mają więc one na celu ukazanie wzajemnych powiązań humanistyki z przyrodoznawstwem w pracach nad opisem, analizą i prognozowaniem zagrożeń środowiskowych.

 

ROK 2018

 

XI Konferencja z cyklu "Ekologia Humanistyczna" pt. "Las dla człowieka - człowiek dla lasu" (UKSW - Warszawa, 12.04.2018)

 

Polski