dr Anna MYSZKA

 

 

Dr Anna Myszka

 

e-mail: myszanka@amu.edu.pl

 

 

 

 

Specjalizacja: nauki biologiczne, biologia człowieka, antropologia fizyczna, osteologia.

 

Magisterium: „Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w populacji średniowiecznej z Cedyni” (2001)

Doktorat: „Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu” (2006).

 

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

 

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • W latach 2014-2017 wykonawca w projekcie SYMFONIA II; realizacja projektu: lata 2014-2019; Tytuł projektu: „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”.

 

Ważniejsze publikacje:

 • Myszka A. 2016, Osteoarthritis in past human populations. An anthropological perspective,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 • Kubicka A.M., Myszka A., Piontek J., 2015, Geometric morphometrics: does the appearance of the septal aperture depend on the shape of ulnar processes? The Anatomical Record, Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology.
 • Myszka A., 2015, Septal aperture etiology: still more questions than answers, Folia Morphologica, 74/2:219-224.
 • Myszka A., Trzciński D. 2015, Septal aperture and osteoarthritis–the same or independent origins?Advances in Anthropology 5: 116-121.
 • Myszka A, Weiss E., Piontek J., 2014, Is vertebral body osteophytosis a reliable indicator of occupationalstress? Anthropologischer Anzeiger, 71/4: 381-389.
 • Vancata V., Myszka A., Piontek J. 2014, , Body mass reconstruction on the basis of selected skeletal traits: application for holocene and late upper pleistocene human skeletons, The Dolni Vestonice Studies, vol. 20: 151-154.
 • Myszka A., Piontek J., 2013, The effect of age on external bone morphology properties in adults,Anthropologie, International Journal of the Science of Man, LI/3: 409-420.
 • Myszka A., Piontek, Vančata V., 2012, Body mass reconstruction on the basis of selected skeletal traits,Anthropologischer Anzeiger, 69/3: 305-315.
 • Myszka A., Piontek J., 2012, Variation of musculoskeletal stress markers in the medieval populationfrom Cedynia (Poland) – proposal of standardized scoring method application, Collegium Anthropologicum, 36/3: 1009-1017.
 • Myszka A., Piontek J., Miłosz E., 2012, Traumatic injuries in the Late Medieval and Early Modernpopulation from Łekno, Poland, Interdisciplinaria Archaeologica, 2: 237–243.
 • Myszka A., Piontek J., 2011, Shape and size of the body vs. musculoskeletal stress markers,Anthropologischer Anzeiger, 68/2, 139-152.
 • Myszka A., 2007, Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cechszkieletu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Polski