Zakład Chemii Środowiskowej

Zakład Chemii Środowiskowej realizuje zadania związane z ogólnie pojętymi badaniami chemicznych zanieczyszczeń środowiska. Prace te koncentrują się na następującej działalności:

(1)  Monitoringu i toksycznym oddziaływaniem wybranych chemicznych zanieczyszczeń na różne elementy środowiska.

(2)  Badaniach laboratoryjnych próbek wody, ścieków, gleby, a także żywności pod kątem obecności metali szkodliwych dla zdrowia i różnych trwałych zanieczyszczeń organicznych, których wyniki są narzędziem do przeprowadzenia oceny ryzyka i szacowania zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia człowieka.

(3)  Badaniach jakościowych opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością.

(4)  Badaniach parametrów określających jakość wody.

(5)  Badaniach mechanizmów reakcji katalitycznych i tribokatalitycznych; kinetyka reakcji chemicznych katalitycznych w aspekcie wymuszeń energetycznych.

(6)  Modelowaniu reakcji katalitycznych i tribokatalitycznych - termo kinetyczny opis reakcji katalitycznych.

(7)  Technologii wytwarzania paliw i biopaliw do silników spalania wewnętrznego, w tym:

  • Badaniu wpływu technologii wytwarzania biokomponentów do paliw silnikowych na własności użytkowe biopaliw,
  • Modelowaniu procesów z udziałem biopaliw w trakcie przechowywania paliw, w układach zasilania i w silnikach środków transportu naziemnego i powietrznego,
  • Wpływu technologii wytwarzania biokomponentów i biopaliw na skład spalin i emisję szkodliwych składników spalin do powietrza atmosferycznego.

Ponadto, wykonywane są badania materiału biologicznego (próbki krwi, moczu, śliny, tkanek, włosów) obejmujące badania kliniczne (biochemiczne, alergologiczne, hematologiczne, endokrynologiczne), a także badania składników żywności i składu pierwiastkowego w próbkach różnych produktów.

 

Pracownicy Zakładu

dr hab. Andrzej Kulczycki (prof. UKSW), dr hab. Katarzyna Góralczyk, dr Anna Matuszewska, mgr Marta Mizerska, mgr Maciej Sierakowski

 

Zajęcia realizowane przez Zakład:

dr hab. Andrzej Kulczycki, (prof. UKSW) - Wykład: Instrumenty technologiczne w ochronie środowiska WF-OB-ITOS

dr hab. Andrzej Kulczycki (prof. UKSW) - Wykład: Technologie i systemy przyjazne środowisku WF-P-MSMK-TPS

dr hab. Andrzej Kulczycki (prof. UKSW) - Wykład: Chemia środowiskowa WF-OB-CHS

dr hab. Andrzej Kulczycki (prof. UKSW) - Wykład: Technologie bioenergetyczne WF-OB-TBE

dr hab. Andrzej Kulczycki (prof. UKSW) - Wykład: Technologie i systemy przyjazne środowisku WF-P-MSMK-TPS

dr hab. Andrzej Kulczycki (prof. UKSW) - Wykład: Wpływ transportu na środowisko WF-OB-WTS

dr hab. Andrzej Kulczycki (prof. UKSW) - Konwersatorium: Płyny eksploatacyjne i ich wpływ na środowisko WF-OB-PEWS

dr hab. Andrzej Kulczycki (prof. UKSW) - Seminarium magisterskie: Technologie środowiskowe WF-OB-SMTS

dr hab. Andrzej Kulczycki (prof. UKSW) - Seminarium magisterskie: Technologie środowiskowe WF-OB-SMTS

 

dr hab. Katarzyna Góralczyk  - Wykłady i ćwiczenia: Biochemia WF-OB-BCH

dr hab. Katarzyna Góralczyk  - Wykłady i ćwiczenia: Ekotoksykologia WF-OB-ETS

dr hab. Katarzyna Góralczyk - Wykłady: Jakość bezpieczeństwa żywności WF-OB-JAKZ

dr hab. Katarzyna Góralczyk -Wykłady: Podstawy toksykologii WF-OB-PTK

dr hab. Katarzyna Góralczyk  - Ćwiczenia: Metodyka oznaczania chemicznych zanieczyszczeń żywności WF-OB-METH

dr hab. Katarzyna Góralczyk - Ćwiczenia: Monitoring jakości wód WF-P-MSMK-MJW

 

dr Anna Matuszewska - Wykłady i ćwiczenia: Podstawy chemii WF-OB-PCH

dr Anna Matuszewska - Wykłady: Podstawy inżynierii procesowej WF-OB-PIP

dr Anna Matuszewska - Wykłady: Współczesne technologie i ich oddziaływanie na środowisko WF-OB-WSTOS

 

mgr Marta Mizerska - Wykłady: Bezpieczeństwo chemiczne WF-OB-BCH

mgr Marta Mizerska - Wykłady: Odnawialne źródła energii WF-OB-OZEN

mgr Marta Mizerska - Ćwiczenia: Rejestracja i oznakowanie chemikaliów WF-OB-REJO

mgr Marta Mizerska - Ćwiczenia: Technologie i techniki w ochronie środowiska WF-OB-TTOS

mgr Marta Mizerska - Konwersatorium: Analizy instrumentalne w ochronie środowiska WF-OB-AN

 

mgr Maciej Sierakowski - Ćwiczenia: Ekotoksykologia WF-OB-ETS

mgr Maciej Sierakowski - Ćwiczenia: Biochemia WF-OB-BCH

mgr Maciej Sierakowski - Ćwiczenia: Metodyka oznaczania chemicznych zanieczyszczeń żywności WF-OB-METH

mgr Maciej Sierakowski - Pracownia Biochemii WMP/SNP-OB-BCH

mgr Maciej Sierakowski - Ćwiczenia: Monitoring zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolnych WF-P-MSMK-MCFR

 

 

Polski