Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem

 

Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem prowadzi badania naukowe, które za punkt wyjścia przyjmują ideę zrównoważonego rozwoju czyli troskę o integralne zachowanie ładu społecznego, ekonomicznego i przyrodniczego obecnego i przyszłych pokoleń. W świetle tej idei ukazuje się legislacyjne aspekty środowiska, politykę ekologiczną oraz systemy zarządzania środowiskiem. Z tej racji w zakładzie prowadzone są badania koncentrujące się na:

  1. teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju;
  2. prawnych aspektach ochrony środowiska oraz polityki energetycznej i klimatycznej;
  3. systemach zarządzania środowiskiem, jego jakością oraz bezpieczeństwem.

 

Pracownicy zakładu: dr Grzegorz Embros, dr Leszek Karski, dr Agnieszka Klimska,dr Agata Kosieradzka-Federczyk, mgr Kinga Makuch

 

Zajęcia realizowane przez zakład:

Dr Grzegorz Embros – Wykład: Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem

Dr Grzegorz Embros – Wykład: Systemy zarządzania środowiskowego

Dr Grzegorz Embros – Wykład: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Dr Grzegorz Embros – Ćwiczenia: Ochrona środowiska w strategii systemowej

 

Dr Agnieszka Klimska – Wykład i ćwiczenia: Planowanie i zarządzanie przestrzenne

Dr Agnieszka Klimska – Wykład: Filozoficzno-etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju

Dr Agnieszka Klimska – Wykład: Idea i praktyka zrównoważonego rozwoju

Dr Agnieszka Klimska – Wykład: Podstawy i założenia polityczno-prawne zrównoważonego rozwoju

 

Dr Agata Kosieradzka-Federczyk – Wykład: Prawo administracyjne i organy ochrony środowiska

Dr Agata Kosieradzka-Federczyk  – Wykład: Prawo ochrony środowiska

Dr Agata Kosieradzka-Federczyk – Wykład: Ocena oddziaływania na środowisko

Dr Agata Kosieradzka-Federczyk – Wykład: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska

Dr Agata Kosieradzka-Federczyk – Konwersatorium: Environmental Law

 

Mgr Kinga Makuch – Wykład: Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska

Mgr Kinga Makuch – Wykład: Instrumenty prawne w ochronie środowiska

Mgr Kinga Makuch – Wykład: Procedura administracyjna w ochronie środowiska

Mgr Kinga Makuch – Wykład: Renewable Energy Sources

Mgr Kinga Makuch – Wykład: Prawne aspekty komponentów środowiskowych

Mgr Kinga Makuch – Wykład: Odnawialne źródła energii

 

 

 

Polski