Zakład Edukacji Środowiskowej

Zakład Edukacji Środowiskowej

Zakład Edukacji Środowiskowej prowadzi badania zorientowane na szerokorozumianą edukację środowiskową. Podejmuje więc refleksję naukową nad relacjami występującymi w środowisku społeczno-przyrodniczym. Wyniki tej refleksji stanowią zaś podstawę tworzenia nowych i preferowania istniejących już programów edukacji środowiskowej. Celem tych programów jest bowiem kształtowanie takiego stylu obecności człowieka w środowisku, który uwzględnia możliwości przyrody i potrzeby człowieka. Z tej racji w zakładzie prowadzone są badania koncentrujące się na:

1. Formalnej i nieformalnej edukacji środowiskowej dla zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa środowiskowego i globalnych wyzwań środowiskowych;

2. Sposobach kształtowania świadomości ekologicznej;

3. Metodach propagowania kultury ekologicznej;

4. Problematyce ekologii społecznej.

 

Pracownicy zakładu: ks. mgr Jacek Czartoszewski, dr Edward Grott, dr Marcin Klimski.

 

Zajęcia realizowane przez zakład:

Dr Edward Grott – Wykład: Pedagogika ogólna

Dr Edward Grott – Ćwiczenia: Metodyka nauczania przyrody

Dr Edward Grott – Ćwiczenia: Metodyka przedmiotowa nauczania przyrody w szkole podstawowej

Dr Edward Grott – Wykład: Pedagogika etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa)

Dr Edward Grott – Praktyka: Praktyka ogólnopedagogiczna

Dr Edward Grott – Ćwiczenia: Bezpieczeństwo, ergonomia i higiena pracy

Dr Edward Grott – Wykład: Edukacja ekologiczna 1

Dr Edward Grott – Wykład: Wybrane problemy edukacji ekologicznej

Dr Edward Grott – Ćwiczenia: Prawo oświatowe

 

Dr Marcin Klimski – Wykład i ćwiczenia: Edukacja środowiskowa

Dr Marcin Klimski – Wykład: Edukacja społeczna – konflikty i mediacje

Dr Marcin Klimski – Wykład: Wybrane problemy edukacji globalnej

Dr Marcin Klimski – Wykład: Edukacja dla bezpieczeństwa środowiskowego

 

Polski