Zakład Ekofilozofii

 

Zakład Ekofilozofii uwagę poznawczą koncentruje na filozoficznych aspektach obecności człowieka w środowisku naturalnym. Odwołuje się więc do dorobku szeregu dyscyplin filozoficznych, spośród których na szczególną uwagę zasługują: ontologia, epistemologia i antropologia filozoficzna. Dzięki temu opisuje i analizuje świat człowieka, poznawczą relację człowieka do świata oraz istotę i naturę człowieka. Uwzględnia przy tym dwa paradygmaty poznawcze: proponowany przez Klausa Michaela Meyer-Abicha paradygmat praktycznej filozofii przyrody oraz proponowany przez Konrada Z. Lorenza paradygmat oddolnej antropologii filozoficznej. Z tej racji w zakładzie prowadzone są prace koncentrujące się na:

  1. Pytaniach o specyfikę środowiska naturalnego właściwego człowiekowi;
  2. Pytaniach o specyfikę człowieka w środowisku naturalnym;
  3. Pytaniach o specyfikę relacji człowieka do środowiska naturalnego.

Pracownicy zakładu: dr Michał Latawiec, ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko, ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski.

 

Zajęcia realizowane przez zakład:

Dr Michał Latawiec – Wykład: Dylematy ochrony środowiska

Dr Michał Latawiec – Wykład: Humanistyczny wymiar ochrony środowiska

Dr Michał Latawiec – Ćwiczenia: Metody obrazowania badań naukowych

Dr Michał Latawiec – Ćwiczenia: Metodyka pisania pracy naukowej

Dr Michał Latawiec – Ćwiczenia: Ochrona przyrody

Dr Michał Latawiec – Ćwiczenia: Metodyka przedmiotowa nauczania przyrody w szkole podstawowej

Dr Michał Latawiec – Ćwiczenia: Edukacja ekologiczna 2

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Z. Łepko – Wykład: Etologia

Ks. prof. UKSW dr hab. Z. Łepko – Wykład: Antropologia środowiskowa

Ks. prof. UKSW dr hab. Z. Łepko – Wykład: Antropologia kryzysu ekologicznego

 

Ks. prof. UKSW dr hab. R. Sadowski – Wykład:  Ekologia kulturowa

Ks. prof. UKSW dr hab. R. Sadowski – Wykład w j. angielskim:  Religion and Ecology

Ks. prof. UKSW dr hab. R. Sadowski – Translatorium: Religion and Ecology - What Is the Connection and Why Does It Matter

Ks. prof. UKSW dr hab. R. Sadowski – Translatorium: Environmental Stewardship

 

Polski