KATEDRA ANTROPOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Katedra Antropologii Środowiskowej podejmuje zagadnienia uwzględniające różne aspekty obecności człowieka w środowisku naturalnym. W świetle wyników badań nad śladami i stylem obecności człowieka w jego środowisku podejmuje próby udzielenia właściwych każdej antropologii odpowiedzi na pytania o istotę i naturę człowieka. Wyznaczony zakres prac badawczych katedry w punkcie wyjścia uwzględnia rozpoznanie, że kryzys środowiskowy ma charakter antropologiczny. Nie jest więc on kryzysem przyrody, lecz kryzysem cywilizacji, w obrębie której zagrożone są podstawy życia przyrody i obecnego w niej człowieka. Z tej racji katedra koncentruje uwagę poznawczą na trzech grupach zagadnień:

  1. Zagrożenia człowieka w środowisku naturalnym;
  2. Zagrożenia środowiska naturalnego ze strony człowieka;
  3. Rozpoznawanie i przezwyciężanie kryzysu środowiskowego.

 

Seminaria prowadzone w Katedrze:

  • Seminarium doktoranckie:

Ks. prof. UKSW dr hab. Z. Łepko - Seminarium doktoranckie z filozofii WF-R-FI-SEM

  • Seminaria magisterskie:

Ks. prof. UKSW dr hab. Z. Łepko - Seminarium magisterskie: Antropologia ekologiczna WF-OB-SMAE

Ks. prof. UKSW dr hab.  R. Sadowski - MA Seminar WF-OB-SUMASEM

Ks. prof. UKSW dr hab.  R. Sadowski - Seminarium magisterskie: Ekologiczna antropologia kulturowa WF-OB-SMEA

  • Seminaria licencjackie:

Dr Edward Grott – Seminarium z edukacji ekologicznej WF-OB-SLEE

Dr Agnieszka Klimska – Seminarium z organizacji i zarządzania środowiskiem WF-OB-SLOZS

Dr Marcin Klimski – Seminarium z edukacji globalnej WF-OB-SLEG

Dr Agata Kosieradzka-Federczyk – Seminarium licencjackie: Prawo ochrony środowiska WF-OB-SLPOS

 

Polski