Konferencja "Modern Trends in Science" - Bułgaria, 14-18. 06. 2017

 

W dniach 14 – 18. 06. 2017 r. troje naszych pracowników naukowych, prof. Janusz Uchmański, dr Krassimira Ilieva-Makulec i dr Anna Augustyniuk-Kram, wzięło aktywny udział w VII międzynarodowej konferencji nt. „Modern Trends in Science” zorganizowanej przez Wydział Matematyki i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Południowo-Zachodniego im. Neofita Rilskiego w mieście Blagoevgrad w Bułgarii, pod honorowym patronatem Bułgarskiej Akademii Nauk.

Prof. Janusz Uchmański oraz dr Krassimira Ilieva-Makulec zaproszeni zostali do komitetu naukowego konferencji. W konferencji brali udział naukowcy z 15 krajów. Wykłady i prezentacje odbywały się w 7 sekcjach tematycznych: Chemia, Ekologia i Ochrona Środowiska, Geografia, Matematyka, Informatyka, Metody w Edukacji, Fizyka i Nauki Techniczne.

 

 

Nasi pracownicy wygłosili następujące referaty w sekcji Ekologia i Ochrona Środowiska:

 – „Intraspecific competition in an island environment: variability and dispersal of terrestrial snail Helix aspersa aspersa” - Janusz Uchmański, Krzysztof Opaliński, Karolina Rau,

– „Nematodes in natural and agricultural ecosystems: community parameters reflecting changes undergoing in the soil” - Krassimira Ilieva-Makulec,

–„ Corvid roosts in the city: the impact on the taxonomic diversity and functional structure of the soil nematode community” - Krassimira Ilieva-Makulec, Dawid Kozacki, Grzegorz Makulec,

– „Relationships between host insect, enzymatic activity and virulence of entomopathogenic fungi” - Anna Augustyniuk-Kram.

Konferencja była miejscem wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania nowych metod badawczych, ale również i tych tradycyjnych, w różnych dziedzinach nauki oraz stosowania dobrych praktyk zwłaszcza w ochronie przyrody i środowiska naturalnego. Konferencja była również okazją do poznania pięknej przyrody, tradycji i kultury Bułgarii.

 

Polski

Instytut