Konferencja naukowa pt. Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju

 

 

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

pt. Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju

(UKSW, Warszawa - 14.11.2017 r.)

 

 7 grudnia 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju.

Inicjatywa ta wskazuje na doniosłość turystyki dla zrównoważonego rozwoju świata. Potwierdzają to słowa Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, który już w 2015 r. w przesłaniu na Światowy Dzień Turystyki stwierdził, że "potencjał turystyki dla zrównoważonego rozwoju jest ogromny. Jako jeden z największych na świecie sektorów przynoszących zatrudnienie, turystyka pozwala ograniczać ubóstwo i napędza inkluzywny rozwój".

Podążając za wskazaniami ONZ, Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW wraz z Katedrą Turystyki na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie organizują konferencję naukową pt. Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że będzie to ważne wydarzenie naukowe, które zarówno podsumuje dotychczasowe badania nad rolą turystyki w budowie zrównoważonego świata, jak i wyznaczy dalsze ich perspektywy.

 

 

 

 

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i obejmie referaty przyjęte już przez Komitet Naukowo-Organizacyjny. Z jednej strony będą to wystąpienia z zakresu ekofilozofii, filozofii zrównoważonego rozwoju oraz antropologii, etyki i edukacji środowiskowej, z drugiej zaś strony wystąpienia z zakresu filozofii kultury fizycznej, teorii turystyki, historii kultury i filozofii turyzmu.

Zaproszenie do wysłuchania referatów i udziału w dyskusji nad nimi organizatorzy adresują do wszystkich zainteresowanych turystyką i zrównoważonym rozwojem.

Program i szczegółowe informacje na temat konferencji: pobierz plik

 

PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Tytuł konferencji: Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju

Termin  konferencji: wtorek, 14 listopada 2017, rozpoczęcie o godz. 9.30

Miejsce: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek 23, sala 201

Opłaty: udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja

Forma rejestracji: wypełnienie formularza (formularz będzie dostępny od 1 października 2017 r.)

Termin rejestracji upływa: we wtorek 7 listopada 2017 r.

Kontakt: ekofilozofia.uksw@gmail.com lub  katedra.turystyki@gmail.com

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW

dr Piotr Majdak (AWF Warszawa)

dr. Jakub Mosz (AWF Warszawa)

ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW

dr Agnieszka Bołdak (AWF Warszawa)

dr Anita Ganowicz-Bączyk (UKSW)

Polski

Instytut