Konferencja naukowa pt. Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju

 

 

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

pt. Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju

(UKSW, Warszawa - 14.11.2017 r.)

 

 7 grudnia 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju.

Inicjatywa ta wskazuje na doniosłość turystyki dla zrównoważonego rozwoju świata. Potwierdzają to słowa Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, który już w 2015 r. w przesłaniu na Światowy Dzień Turystyki stwierdził, że "potencjał turystyki dla zrównoważonego rozwoju jest ogromny. Jako jeden z największych na świecie sektorów przynoszących zatrudnienie, turystyka pozwala ograniczać ubóstwo i napędza inkluzywny rozwój".

Podążając za wskazaniami ONZ, Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW wraz z Katedrą Turystyki na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie zorganizowała konferencję naukową pt. Turystyka w świetle zasady zrównoważonego rozwoju.

Podczas konferencji dokonano podsumowania dotychczasowych badań nad rolą turystyki w budowaniu zrównoważonego świata, jak i wyznaczono dalsze ich perspektywy.

 

 

 

 

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i obejmowała referaty przyjęte przez Komitet Naukowo-Organizacyjny. Z jednej strony były to wystąpienia z zakresu ekofilozofii, filozofii zrównoważonego rozwoju oraz antropologii, etyki i edukacji środowiskowej, z drugiej zaś strony wystąpienia z zakresu filozofii kultury fizycznej, teorii turystyki, historii kultury i filozofii turyzmu.

Program i szczegółowe informacje na temat konferencji: pobierz plik

 

Kontakt do organizatorów: ekofilozofia.uksw@gmail.com lub  katedra.turystyki@gmail.com

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW

dr Piotr Majdak (AWF Warszawa)

dr. Jakub Mosz (AWF Warszawa)

ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW

dr Agnieszka Bołdak (AWF Warszawa)

dr Anita Ganowicz-Bączyk (UKSW)

Polski