XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać" (12-14 czerwca 2017, Olecko)

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?", która odbędzie się w Olecku w dniach 12-14 czerwca 2017 r.

Konferencja organizowana jest wspólnie z Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie.

 

Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Anna Latawiec - przewodnicząca

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

prof. dr Vaida Kamuntavičienė

doc. dr. Irena Miklaševič

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka

ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda

ks. dr Antoni Skowroński

ks. dr Janusz Aptacy

dr Marcin Leźnicki

dr Agnieszka Klimska

 

Komitet organizacyjny Konferencji

dr Edward Grott - przewodniczący

dr Michał Latawiec

dr Marcin Klimski

ks. Jacek Czartoszewski

 

Zgłoszenia wraz z abstraktami (formularz zgłoszeniowy do pobrania) wystąpień można przesyłać do 30 maja 2017 r.  na adres e-mail: j.w.czartoszewski@uksw.edu.pl lub pocztą na adres: Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 blok 23 p. 301     

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł. należy wpłacić do 30.05.2017 na konto UKSW:

 BZ WBK    81 1090 1014 0000 0001 2229 7627  z dopiskiem: Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?

 

Kontakt z organizatorem: 502 725 254  - Jacek W. Czartoszewski

 

 

 

Polski