Wizyta studyjna na Uniwersytecie Rolniczym w Islandii

W dniach 10-14 października 2016 roku przedstawiciele pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz administracji UKSW odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie Rolniczym w Islandii. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentowali: dr hab. Jacek Tomczyk (Dyrektor Instytutu), dr Krassimira Ilieva-Makulec, dr Anna Augustyniuk-Kram, dr Dominika Dzwonkowska, dr Agnieszka Klimska, dr Michał Latawiec, mgr Kamil Karaban; pracowników administracji reprezentowała mgr Małgorzata Wojtczak-Wałachowska z Centrum Inicjatyw Rozwojowych. Uczelnie przyjmującą reprezentowali między innymi: prof. Bjarni D. Sigurðsson, prof. Björn Þorsteinsson (Rektor Uniwersytetu).

 

Zasadniczym celem wizyty było poszerzenie istniejącej współpracy naukowej z indywidualnej na instytucjonalną. Przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego bardzo zainteresowało interdyscyplinarne ujęcie nauk środowiskowych, uznali, że perspektywa humanistyczna jest poznawczo ciekawa i stanowi doskonałe uzupełnienie badań empirycznych.

W ramach 5-dniowej wizyty odbyło się spotkanie z rektorem uczelni, dziekanem i pracownikami Uniwersytetu. Pracownicy UKSW mieli możliwość zaprezentowania stanu badań w swoich dyscyplinach naukowych oraz realizowanych projektów badawczych. Ponadto delegacja zapoznała się ze strukturą wizytowanego Uniwersytetu, specyfiki badań i organizacji dydaktyki (kampus w  Hvanneyri). W czasie wizyty naukowcy z UKSW, reprezentujący biologiczny profil IEiB, miali możliwość pobrania do badań prób gleby oraz materiałów ze środowiska morskiego. Ponadto podjęto dyskusję na temat obszarów przyszłej współpracy i wymiany naukowej.

 

Wizyta finansowana była ze środków Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

Polski