Współpraca międzynarodowa

W IEiB współpraca międzynarodowa realizowana jest na wielu płaszczyznach. Pracownicy nawiązują kontakty z zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, uczestniczą w międzynarodowych projektach i konferencjach naukowych, a także prowadzą wykłady na uczelniach partnerskich (m.in. w ramach programu Erasmus+). 

Ponadto w Instytucie gościmy przedstawicieli zagranicznych instytucji, z którymi rozwijamy działalność naukową i dydaktyczną.

Stała współpraca:

Współpraca w roku akademickim 2017/2018 - zapowiedzi:

 

Współpraca w roku akademickim 2016/2017:

Wykłady w instytucjach zagranicznych

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

  • HUMANITY IN CRISIS: REREADING HANS JONAS’S PHILOSOPHICAL ESSAYS IN THE AGE OF CLIMATE CHANGE AND POST-TRUTH POLITICS, Aarhus University Conference Center at Sandbjerg Estade, Denmark – maj 2017

  • Konferencji pt. ALLIANCE FOR THE CARE OF OUR COMMON HOME. International Conference to take forward the Vision & Mission of LAUDATO SI’, (R. F. Sadowski, referat pt. Resources within Spiritual and Mystical Christian Traditions for the Care of Earth—our Common Home), Salesian Pontifical University, Rzym - listopad 2016
  • Międzynarodowa Konferencja pt. Transformations of Contemporary Culture and their Social Consequences, (R. F. Sadowski, referat pt. Call for Integral Protection of  Biocultural  Diversity), UKSW, Warszawa - marzec 2017

  • Sympozjum "Filozofia dla teologów" (XV edycja), (R. F. Sadowski, referat pt. Wezwanie do sprawiedliwości względem ludzi i przyrody pozaludzkiej w świetle encykliki  ‘Laudato si’ ), Instytut Teologiczny we Lwowie, Lwów - maj 2017

     

 

Polski

Instytut