Studium Pedagogizacji: Warunki zaliczenia praktyk

 

  • Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie poświadczenia przez szkołę (placówkę) odbycia przez studenta praktyki (dzienniczek praktyk i karta praktyk), oraz przedstawienia w Biurze Karier sprawozdania z zadań wynikających ze szczegółowego programu praktyk.
  • Praktyka zostaje zaliczona, jeśli jest poświadczona w Biurze Karier oraz na karcie praktyki, która zostaje w dokumentacji indywidualnej studenta na uczelni.
Polski

Instytut