Studium Pedagogizacji: Przedmiot praktyk

 

  • Zapoznanie się studentów ze strukturami organizacyjnymi i metodami realizacji nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, na tle innych przedmiotów; w zależności od otrzymywanych uprawnień;
  • Zdobycie i pogłębienie bezpośredniego doświadczenia dydaktycznego poprzez hospitacje lekcji na różnych poziomach nauczania (w różnych klasach) w zależności od otrzymywanych uprawnień;
  • Kształtowanie własnych umiejętności dydaktycznych poprzez przygotowanie i prowadzenie lekcji zgodnie z założeniami programowymi nauczania zgodnego z kierunkiem studiów, w ramach ćwiczeń praktycznych na uczelni i w szkołach oraz indywidualnej praktyki nauczycielskiej.
Polski

Instytut