Studium Pedagogizacji: Przedmioty do zaliczenia w ramach pedagogizacji

 

Przedmioty, które studenci powinni zrealizować w ramach pedagogizacji:

  • Pedagogika, 1 i 2 semestr
  • Psychologia, 1 i 2 semestr
  • Dydaktyka ogólna: szkoła podstawowa, 1 semestr
  • Podstawy nauczania przyrody i edukacji ekologicznej, 2 semestr
  • Metodyka nauczania przyrody i edukacji ekologicznej, 2 semestr
  • Konwersatorium pedagogiczne (do wyboru), 2 semestr
  • Emisja głosu, 2 semestr
  • Prawo pracy oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy nauczyciela, 2 semestr

Pedagogizację należy zrealizować do końca studiów I stopnia.

Polski

Instytut