Studium Pedagogizacji: Warunki do otrzymania zaświadczenia o uprawnieniach nauczycielskich

Każdy student, który chce otrzymać zaświadczenie o uprawnieniach nauczycielskich, powinien:

1. Zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty pedagogizacje

2. Odbyć praktyki wymagane w ramach kursu pedagogizacyjnego

3. Wyrazić chęć otrzymania zaświadczenia i podać dane do zaświadczenia u dr Sabiny Zalewskiej (s.zalewska@uksw.edu.pl).

Należy to zrobić nie później niż 3 miesiące po obronie pracy licencjackiej czy magisterskiej.

W sytuacji nie dotrzymania terminu nie ma możliwości otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Polski

Instytut