Monitoring środowiskowy

 

 

                                              

 

 

Specjalizacja jest adresowana do studentów chcących rozwinąć umiejętności w zakresie sposobów monitorowania stanu środowiska.

Proponowane zajęcia dotyczą molekularnych metod stosowanych w ekologii i ochronie środowiska, fizykochemicznych i biochemicznych metod oceny gleby i wody, przyczyn powstawania chorób cywilizacyjnych itp.

Zajęcia w większości zaplanowano w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Instytutu (www.ieib.edu.pl).

 

 

 

 

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Monitoring Środowiskowy

  • Bio-monitoring
  • Antropopresja i bioróżnorodność
  • Metody oceny kondycji biologicznej człowieka
  • Metody molekularne w ekologii i ochronie przyrody
  • Fizykochemiczne i biochemiczne metody oceny jakości gleby
  • Technologie i techniki w ochronie środowiska
Polski

Instytut