Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem

                             

                                                

 

 

Celem specjalizacji jest podniesienie kwalifikacji w zakresie administrowania i zarządzania środowiskiem.

Dlatego studenci mają możliwość uczestniczenia w takich zajęciach, jak: instrumenty prawne w ochronie środowiska, edukacja dla bezpieczeństwa środowiskowego, czy planowanie i zarządzanie przestrzenne.

W specjalizacji przewidziany jest udział w zajęciach warsztatowych oraz małych grupach ćwiczeniowych.

 

 

 

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Polityka Zgodności w Zarządzaniu Środowiskiem

  • Prawo ochrony przyrody. Teoria i praktyka
  • Odnawialne źródła energii
  • Planowanie i zarządzanie przestrzenne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa środowiskowego
  • Systemy zarządzania środowiskowego
  • Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
  • Prawne i gospodarcze aspekty gospodarki odpadami
  • Różnorodność fauny Polski
  • Audyt etyczny
  • Prawo administracyjne i organy ochrony środowiska

 

 

Polski

Instytut