Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa

 

 

Studenci II roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji. W ramach wybranej specjalizacji przygotowywane są prace licencjackie, przedstawiane do recenzji na roku III.

Studenci kierunku ochrona środowiska, oprócz wspomnianego podziału na specjalizacje, uczestniczą w kilku wspólnych przedmiotach, takich jak: ekofilozofia, społeczna odpowiedzialność biznesu, etologia czy kulturowa antropologia środowiskowa.

Wspólne przedmioty reprezentują zarówno obszar nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych. Liczba przedmiotów jest zróżnicowana dla roku II i III.

 

Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa

 

 

 

Omawiana specjalizacja rozwija dwa obszary tematyczne z ochrony środowiska, a mianowicie: zarządzanie środowiskiem oraz edukacja środowiskowa.

W ramach przedmiotów obejmujących obszar problemowy ‘zarządzania środowiskiem’ podejmowane będą takie zagadnienia jak: systemy zarządzania środowiskiem (norma ISO 14001:2015, EMAS), zarządzanie ryzykiem środowiskowym, ekonomia środowiskowa, prawo ochrony środowiska w różnych aspektach (np. prawo wodne, prawo klimatyczne).

Obszar ‘edukacji środowiskowej’ obejmuje takie grupy przedmiotów, jak: podstawy nauczania przyrody i edukacji środowiskowej, edukacji dla zrównoważonego rozwoju czy źródeł kryzysu ekologicznego.

Absolwenci specjalizacji zostaną przygotowani od pracy zarówno w szeroko pojętej administracji środowiskowej, w charakterze specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, jak również w obszarze edukacji środowiskowej.

 

Blok przedmiotów proponowany dla specjalizacji Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa

 •  Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem
 •  Ochrona środowiska w strategii systemowej
 •  Prawo ochrony środowiska
 •  Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 •  Instrumenty prawne w ochronie środowiska
 •  Procedura administracyjna w ochronie środowiska
 •  Prawne aspekty komponentów środowiskowych
 •  Bezpieczeństwo chemiczne
 •  Podstawy nauczania przyrody i edukacji ekologicznej
 •  Podstawy i założenia polityczno-prawne zrównoważonego rozwoju
 •  Projekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce
 •  Zarządzanie obszarami cennymi przyrodniczo
 •  Ekologia społeczna – konflikty i mediacje
 •  Edukacja środowiskowa

 

 

 

Polski

Instytut