I rok licencjacki

 

 

 

Z uwagi na fakt, że kandydaci rozpoczynający studia pochodzą ze szkół i klas o różnych profilach

I rok studiów został tak zbudowany, aby wykłady/ćwiczenia obejmowały zarówno obszar humanistyczny jak i przyrodniczy.

Studenci I roku uczestniczą we wszystkich zajęciach obowiązkowo.

Na zakończenie roku I (czyli po II semestrze) studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji.

 

 

Blok wspólnych przedmiotów proponowany dla roku I

 • Podstawy chemii
 • Fizyka
 • Biologia
 • Ekologia
 • Biogeografia
 • Powstanie i organizacja życia na Ziemi
 • Człowiek i jego środowisko
 • Ochrona przyrody
 • Etyka środowiskowa
 • Filozofia przyrody 
 • Idea i praktyka zrównoważonego rozwoju

 

 

Polski

Instytut