Dr Agnieszka Klimska

 

 

 

Dr Agnieszka Klimska

 e-mail: a.klimska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

Specjalizacja: 

nauki humanistyczne, zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami środowiskowymi, zagrożenia cywilizacyjne

 

Funkcje:

 • pełnomocnik Dziekana WFCh ds. kontaktów z pracodawcami
 • pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z mediami
 • pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z pracodwcami
 • pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. administrowania stroną internetową Instytutu
 • członek zespołu WFCh ds. promocji WFCh

 

Magisterium: 

 • „Spór o filozofię człowieka pomiędzy marksistami a tomistami na przykładzie ujęć Z. Cackowskiego i M. A. Krąpca”(2006)
 • „Realizacja Programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy” na przykładzie dzielnicy Wawer”(2007)

 

Doktorat:

„Filozoficzna analiza modeli zrównoważonego rozwoju”(2013)

 

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
 • członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego;
 • członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

 

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie, 2013-2014, nr POKL. 04.01.01-00-155/11

 

Najnowsze publikacje:

Polski