Mgr Paweł Boniecki

 

 

 

Mgr Paweł Boniecki

 e-mail: p.boniecki@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja

nauki biologiczne

Funkcje 

 • opiekun Sekcji Kynologicznej Koła Naukowego Przyrodników

Magisterium 

„Oddziaływania socjalne między osobnikami nornicy rudej (Clethrionomys glareolus) a osobnikami myszy polnej (Apodemus agrarius) w warunkach półnaturalnych i sztucznych” (1991)

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Etologiczne
 • Związek Kynologiczny w Polsce
 • Towarzystwo Miłośników Kaktusów

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe

 • 2001-2005- Kierownik projektu badawczego KBN Nr 6P04C 021 21 „Sygnały godowe samców Gerris lacustris: wykorzystanie wrażliwości samic”.
 • 2011 – 2014- Wykonawca "Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków Aphelocoma ultramarina w środowisku naturalnym" NN404 138440.
 • 2003-2007-Wykonawca zadania badawczego „Metapopulacje zwierząt” w ramach projektu zamawianego „Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcja” (PBZ-KBN-087/P04/2003).
 • 2003-2006-Wykonawca projektu badawczego „Sposób zasiedlania kęp środowiskowych przez epigeiczne skoczogonki (Apterygota, Collembola) (KBN Nr 6P04F 04025) – dr Izabella Olejniczak.
 • 2000-2003 Wykonawca zadania badawczego „Funkcja śpiewu w terytorializmie międzygatunkowym pomiędzy kapturką (Sylvia atricapilla) i gajówką (S.borin)” (KBN nr 6P04C 041 18)  – dr Piotr Matyjasiak).
 • 1995-1997-Wykonawca projektu badawczego KBN Nr 6P04F 03009 „Rola geometrii ogona w żerowaniu ptaków owadożernych: eksperyment z brzegówką (Riparia riparia)”.

Inna działalność badawcza

 • 2007-2013- prowadzenie badań nad mezofauną zasiedlającą glony i tundrę w ramach współpracy z Murmansk Marine Biological Institute KSC RAS.
 • 2007 - 2008 - udział w badaniach biologii i ekologii ukwiałów we współpracy z Murmansk Marine Biological Institute KSC RAS, w Rosji.
 • 2006 - prowadzenie badań nad mezofauną glebową w Konnevesi Zoological Station University of Jyväskylä, w Finlandii.
 • 2005 – prowadzenie badań nad ewolucją sygnałów godowych nartników, Gerridae w Ewha Woman’s UniversitySeodaemun-Ku, Seoul, w Korei Południowej.
 • 2004 -2008- prowadzenie badań nad ewolucją sygnałów godowych nartników Gerris lacustris w Tvärminne Zoological Station University of Helsinki, w Finlandii.
 • 1998 - 1999 - udział w badaniach terenowych w Arizonie, w Stacji Badawczej Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, USA.

Kursy i szkolenia

2005- ukończenie kursu dotyczącego zastosowania metod genetycznych w badaniach ekologicznych.

Inna działalność

 • 2004 - udział w obrączkowaniu ptaków w ramach prac badawczych „Akcja Carpatica”.
 • 2002 - udział w programie czynnej ochrony traszki grzebieniastej.
 • 2002- wykład na temat występowania płazów w Warszawie w ramach spotkań Sekcji Herpetologicznej przy SGGW w Warszawie oraz nawiązanie współpracy z Mazowieckim Towarzystwem Ochrony Fauny i studentami SGGW w Warszawie.
 • 2002 - współpraca ze Stowarzyszeniem Ochrony Jeziora Dziekanowskiego, w tym udział w wykonaniu ekspertyzy walorów przyrodniczych Jeziora Dziekanowskiego.
 • 1995- udział w badaniach nietoperzy w ramach obozu chiropterologicznego.
 • 1995- współpraca z Kołem Naukowym Herpetologów studentów SGGW w Warszawie.
 • 1993-1994- udział w obrączkowaniu ptaków siewkowatych w ramach prac badawczych grupy „Kuling” prowadzonych przez Uniwersytet Gdański.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2017- Srebrna Odznaka Honorowa Związku Kynologicznego w Polsce
 • 2004-Dyplom Uznania Związku Kynologicznego w Polsce za działalność dla dobra kynologii
 • 2001-Nagroda Naukowa za pracę zespołową nad cyklem publikacji z zakresu ekologii ewolucyjnej, przyznana przez Wydział Nauk Biologicznych PAN
 • 2001-Brązowa Odznaka Honorowa Związku Kynologicznego w Polsce

Najnowsze publikacje – (wybrane)

 • Olejniczak I., Górski P., Boniecki P., Romanowski J. (2016),Płazy i gady Parku Skaryszewskiego. W: Park Skaryszewski w Warszawie (ed.)Jerzy Romanowski: 195-206,  Wydawnictwo UKSW.
 • Matyjasiak P., Olejniczak I., Boniecki P., Møller A.,P. (2013), Wing Characteristics and Spring Arrival Date in Barn Swallows Hirundo rustica, „Acta Ornithologica” 48: 81-92.
 • Romanowski J., Boniecki P., Kaliszewicz A., Kloss M., Olejniczak I. (2013,) Flora i fauna rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie” i sąsiednich starorzeczy w strefie podmiejskiej Warszawy, „Studia Ecologiae et Bioeticae” 2: 89-112.
 • Kaliszewicz A., Panteleeva N., Olejniczak I., Boniecki P., Sawicki M. (2012), Internal brooding affects the spatial structure of intertidal sea anemones in the Arctic-boreal region, „Polar Biology” 12:1911-1919.
 • Olejniczak I., Boniecki P., Uchmański J. (2011), Wpływ stopnia izolacji kęp olsowych na aktywność i różnorodność epigeicznych bezkręgowców, „Studia Ecologicae et Bioeticae” 9: 37-46.
Polski