Dr Jan Sandner

 

 

Dr Jan Sandner

e-mail: j.sandner@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 


Specjalizacja:

nauki o Ziemi w ochronie środowiska, techniki informatyczne (Internet, bazy danych, e-learning), ocena i waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego.

Funkcje:

 • Kierownik Laboratorium geologiczno-hydrologicznego i GIS oraz Zakładu Monitoringu Środowiska i GIS.
 • Administrator serwera zewnętrznego dla IEiB.
 • Administrator serwera Zakładu Monitoringu Środowiska i GIS.
 • Projektant i Administrator witryny Laboratoriów przyrodniczych IEiB oraz projektów powiązanych. Opisy realizowanych projektów na witrynie ieib.edu.pl
 • Wydawca i Redaktor naczelny Magazynu Proekologicznego (Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego) ekoforum.eu
 • Twórca projektu ThinkTank platformy doradztwa inwestycyjnego dla inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych w zakresie realizacji inwestycyjnych procedur, związanych z szeroko rozumianą problematyką zarządzania zasobami środowiska.

Wykształcenie średnie:

Technikum Geologiczne - technik geolog, specjalność hydrogeologia.

Studia:

do 1981 - Uniwersytet Warszawski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - kierunek Geografia fizyczna.

Magisterium:

1981 - w zakresie geografii i studiów regionalnych, Studium uwarunkowań przyrodniczych środowiska obszaru zlewni rzeki górnej Utraty, Uniwersytet Warszawski

Doktorat:

1989 doktor nauk rolniczych, Model waloryzacji gleb pod kątem ich potencjalnej odporności na zanieczyszczenia przemysłowe, doktor nauk rolniczych, specjalista w zakresie agrotechniki, agroekologii i ochrony środowiska,

Audytor: 2001, systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001 nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Certyfikat w zakresie zarządzania sieciami informatycznymi Mac OSX Server. Certyfikat uzyskany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany przez Unię Europejską w zakresie wdrażania usług informatycznych Mac OSX Server.

Nagrody:

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011)

Publikacje:

Książki

Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008

Artykuły (wybrane dla profilu IEiB):

 • Sandner J., 2013/14, Selected problems of holistic management of the natural environment with the concept of sustainable development, as the basis for the establishment of a scientific environment protection discipline, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.11, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.129-143.
 • Sandner J., 2010, Klimat w holistycznej edukacji., Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. Leszek Karski, Irena Grochowska, Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2010, s.77-91.
 • Sandner J., 2010, Wybrane problemy holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s. 143-157.
 • Sandner J., 2010, Man and the natural environment in the light of sustainable development, A humanist approach to sustainable development, edited by Zbigniew Łepko & Ryszard F. Sadowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.39-53.
 • Sandner J., 2009, Wybrane aspekty metodyki badań holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.7, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.183-203.
 • Sandner J., 2008; Selected epistemological and methodological aspects of the Biosphere concept in pursuit of an empirical research platform for ecophilosophy, Monograph; Holistic Approach to Environment Conservation, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.77-88.
 • Sandner J., 2008; Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości; Aspekty epistemologiczne i metodologiczne holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.205.
 • Sandner J., 2008, Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, Studia filozoficzno-sozologiczne, PAN Komitet Człowiek i Środowisko, Vol.2, No.2, 2008, Lublin, s.69-80.
 • Sandner J., 2008, Selected epistemological and methodological aspects of studies on estimation of the condition of holistic natural sciences education in the perspective of the concept of sustainable development, on the basis of research carried out in 2007 at the Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan Wyszyński University, Studia Ecologiae et Bioethicae, t.6, Wydawnictwo UKSW, Warszawa. s.461-469.
Polski