Mgr Kamil Karaban

 
 

 

Mgr Kamil Karaban

 e-mail: k.karaban@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja:

nauki biologiczne, ekologia organizmów glebowych, relacje pomiędzy zwierzętami glebowymi

Funkcje:

  • sekretarz Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki
  • członek wydziałowej podkomisji dydaktycznej
  • członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

Magisterium:

Wpływ różnorodności zespołów dżdżownic na dynamikę liczebności wazonkowców: eksperyment w mikrokosmosach glebowych, (2008)

Doktorat:

Przewód doktorski wszczęty w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Zatwierdzony tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ dżdżownic na liczebność i strukturę zespołów mezofauny w glebie

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

  • Opiekun naukowy sekcji hydrobiologii oraz sekcji ekologii gleby w Kole Naukowym Przyrodników UKSW

Granty, projekty, ekspertyzy, projekty naukowe:

  • Wykonawca w projekcie: Oddziaływania w zespołach dżdżownic, wpływ różnorodności i konsekwencje zmian klimatycznych.
  • Kierownik projektu: Mechanizmy interakcji pomiędzy mezofauną a dżdżownicami w systemie glebowym.

Najnowsze publikacje:

  • Uvarov A.V., Karaban K., (2015), Do alterations in mesofauna community affect earthworms?, “Oecologia” 179/3, pp. 877-887;
  • Karaban K., Uvarov A.V., (2014), Non-trophic effects of earthworms on enchytraeids: an experimental investigation, “Soil Biology and Biochemistry”, 73, pp. 84-92;
  • Karaban K., Karaban E., Uvarov A.V., (2012), A disproportion between two methods of evaluation of life form spectrum in soil collembolan communities, “Polish Journal of Ecology“, 60, 1: pp. 201-206;
Polski