Dr Michał Latawiec

 

 

 

Dr Michał Latawiec

 e-mail: m.latawiec@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 


Specjalizacja:

nauki humanistyczne, filozofia, ekologia, ochrona przyrody

Funkcje:

  • sekretarz redakcji czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae
  • członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie
  • członek komisji skrutacyjnej Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

Magisterium:

„Rozwój idei ochrony przyrody w Polsce na przełomie XX i XXI wieku” (2007)

Doktorat:

„Idea ochrony przyrody. Analiza metodologiczna wybranych koncepcji” (2014)

Najnowsze publikacje:

  • Latawiec M., (2016), Education for Οἶκος, in: Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 173-191.
  • Latawiec M., (2016), Rozpoznawanie granic ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 14:(2016)1: 77-97.
  • Latawiec A. M., Latawiec M., (2016), Zdrowie w kontekście zrównoważonego rozwoju, w: Sozologia systemowa tom IX. Zdrowie. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, (red.) Del Mastro D., Dyk W., Dyk T., Skrzypczak W., Szczecin-Fasano: Volumina, s. 47-60.
  • Latawiec M., (2015), Przez odpowiedzialność do kultury ekologicznej, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 21(2015)1: 185-195.
  • Dzwonkowska D., Latawiec M., Gzyra D., Lejman J., Twardowski M., Tymieniecka-Suchanek J., (2015), Filozofia wobec świata zwierząt, Warszawa: wyd. UKSW, ss. 159, ISBN 978-83-65224-85-9.
  • Latawiec M., (2014), Saturation of biological diversity and human activity, Studia Ecologiae et Bioethicae, 12(2014)3: 65-80.
  • Latawiec M., (2011), Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Warszawa: wyd. UKSW, ss. 173, ISBN 978-83-7072-741-3.

 

Polski