Dr Anita Ganowicz-Bączyk

 

 

 

Dr Anita Ganowicz-Bączyk

a.ganowicz@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja:

nauki humanistyczne, filozofia, etyka środowiskowa, ekofilozofia, antropologia filozoficzna

Funkcje:

 • Planista w Instytucie Ekologii iBioetyki UKSW
 • Członek II Lokalnej Komisji Etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach w Warszawie

Magisterium

„Presja na środowisko jako przystosowanie gatunku ludzkiego do przetrwania” (2003)

Doktorat:
„Spór o antropocentryzm w polskiej etyce środowiskowej na przykładzie stanowisk T. Ślipki i Zdzisławy Piątek” (2008)

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego

Najważniejsze publikacje:

 • Ganowicz-Bączyk A.,Spór o etykę środowiskową, Wyd. WAM, Kraków 2009, ss. 310.
 • Ganowicz-Bączyk A., Wątki ekoetyczne w encyklice Laudato si’ papieża Franciszka, w: J. Poznański, S. Jaromi (red.) „Kościół i nauka wobliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’”, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 193-214.
 • Ganowicz-Bączyk A., (2016), Anthropocentric Character of the Principle of Sustainable Development, w: J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski(eds.), “Returning to the Οἶκος. Ways to Recover our Common Home”, Libreria Ateneo Salesiano, Rome, s. 272-295.
 • Ganowicz-Bączyk A., (2016), Genetic Manipulations on Nonhuman Organisms, w: J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski(eds.), “Returning to the Οἶκος. Ways to Recover our Common Home”, Libreria Ateneo Salesiano, Rome, s. 213-239.
 • Ganowicz-Bączyk A., (2016), Etyka środowiskowa, w: Etyka. Część II Filozoficzna etyka życia spełnionego, Seria: Dydaktyka filozofii (t. V), (red.)S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 181-208.
 • Ganowicz-Bączyk A., (2015), Narodziny i rozwój etyki środowiskowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13(2015)4, s. 39-63.
 • Ganowicz-Bączyk A., (2014), Systemowe ujęcie biosfery w etyce Edwarda Goldsmitha, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 12(2014)1, s. 93-115.
 • Ganowicz-Bączyk A., (2013), Ekonomia w służbie zrównoważonego rozwoju, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 11(2013)1, s. 29-45.
 • Ganowicz-Bączyk A., (2012), W stronę ekonomii zrównoważonego rozwoju, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 10(2012)4, s. 33-52.
 • Ganowicz-Bączyk A., (2011),Wpływ nowożytnego antropocentryzmu na relację człowieka do przyrody. Część 1, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 9(2011)1, s. 9-27.

 

Polski