Dr Grzegorz Embros

 

 

Dr Grzegorz Embros 

e-mail: g.embros@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja

nauki humanistyczne, zarządzanie środowiskiem

Funkcje

 • Prodziekan ds. studenckich WFCh UKSW
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Magisterium

"Koncepcja ekofilozofii w ujęciu profesora Zbigniewa Hulla" (2001)

Doktorat

"Systemy informacyjne jako wsparcie ekofilozoficznych podstaw edukacji dla zrównoważonego rozwoju" (2006)

Nagrody

 • 2011    Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2011    Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 2012    Brązowy krzyż zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki oraz osiągnięcia w pracy dydaktycznej

 

Wybrane publikacje

 • Embros G. 2012. Próba systemowego ujęcia człowieka w świecie zagrożonym konsumpcjonizmem. Seminare 32:57-69.
 • Embros G. 2013. Role of procedures in environmental management system. Studia Ecologiae et Bioethicae 11(4):113-128.
 • Embros G. 2014. Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Studia Ecologiae et Bioethicae 12(3):137-162.
 • Embros G., Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, Warszawa 2016, s. 101- 127.
 • Embros G., A Systemic View of  Οἶκος, w: Joshtrom I. Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (eds), Returning  to  the  Οἶκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS 2016, pp. 84-101.
Polski