Ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW

 

 

 

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW

 

e-mail: r.sadowski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

SPECJALIZACJA:

nauki humanistyczne: filozofia (antropologia filozoficzna; ekofilozofia; religion and ecology, antropologia środowiskowa; zrównoważony rozwój)

FUNKCJE:

 • profesor nadzw. w Katedrze Antropologii Środowiskowej
 • sekretarz Katedry Antropologii Środowiskowej


DOKTORAT:

„Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego” - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2004 r.

HABILITACJA:

„Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej” - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2015 r.

CZŁONKOWSTWO  W  ORGANIZACJACH  I  TOWARZYSTWACH  NAUKOWYCH:

 • Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – Sekretarz Zarządu 2007-2011; 2012-2017 r.
 • European Forum for the Study of Religion and the Environment <www.hf.ntnu.no/relnateur>  – członek forum od 2009 r.
 • International Association for Environmental Philosophy <www.environmentalphilosophy.org> – członek IAEP od 2009 r.
 • Forum on Religion and Ecology (FORE) <http://fore.research.yale.edu> (międzynarodowe forum poświęcone związkom religii i ekologii działające przy Yale University w USA) – członek forum od 2009 r.
 • Catholic Coalition on Climate Change <www.catholicsandclimatechange.org> (inicjatywa amerykańskich katolików na rzecz ochrony klimatu) – członek forum od 2009 r.
 • Franciscan Action Network (FAN) <www.franciscanaction.org> (forum poświęcone ekologicznej działalności amerykańskich środowisk skupiających sympatyków duchowości franciszkańskiej) – członek forum od 2009 r.
 • The International Society for the Study of Religion, Nature and Culture <www.religionandnature.com/society/> – członek ISSRNC od 2010 r.


GRANTY,  PROJEKTY,  EKSPERTYZY,  BADANIA  NAUKOWE:

Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2015 r. Funkcja pełniona w projekcie: koordynator zespołu badawczego z UKSW.

WYBRANE  PUBLIKACJE:

Książki

 • Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2017), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: TNFS.

 • Kureethadam J.I., Łepko Z., Sadowski R.F.  eds. (2016), Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS.

 • Sadowski R.F. (2015), Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

 • Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2009), A Humanist Approach to Sustainable Development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

 • Sadowski R. F., Tomczyk J. red., (2008), A Holistic Approach to Environment Conservation, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.


Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Sadowski R.F., (2016), Οἶκος  Abandoned by Civilized Humanity Going Through the Crisis of Adolescence, in: Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, ed. J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R.F. Sadowski, Rome: LAS, 40-54.
 • Sadowski R.F., (2016), Genetic Engineering in the Light of Dialectic of Enlightenment, in: Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, ed. J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R.F. Sadowski, Rome: LAS,  194-212.
 • Sadowski R.F., (2016), Historical Inspirations of the Principle of Sustainable Development, in: Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, ed. J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R.F. Sadowski, Rome: LAS,  296-311
 • Sadowski R.F., (2015), Le radici antiche del concetto di sostenibilità, in: Cura della casa comune. Introduzione a Laudato Si' e Sfide e prospettive per la Sostenibilità, ed. J.I. Kureethadam, Roma: LAS, 153-160.

Artykuły

 • Sadowski R.F., (2016), The Concept of «Nobilis Barbarus»  in the Light of Contemporary Ecological Challenges, “Problems of Sustainable Development” Vol. 11, No. 1, 23-30.
 • Sadowski R.F., (2016), The Concept of Integral Ecology in the Encyclical Laudato Si’, “Divyadaan Journal of Philosophy and Education” Vol. 27, No. 1, 21-44.
 • Sadowski R.F., (2016), Koncepcja eko-sprawiedliwości w encyklice Laudato Si', “Roczniki Teologiczne” Vol. LXIII, No. 3, 151-165 DOI: http://dx.do.org/10.18290/rt.2016.63.3-12.
 • Sadowski R.F., Łepko Z., (2014), Ekofilozoficzne  znaczenie  przesłania  Hildegardy  z  Bingen, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 12, No. 2, 13-27.
 • Sadowski R.F., (2013), Religijne  źródła  troski  o  stan środowiska  naturalnego, ”Seminare. Poszukiwania Naukowe” Vol. 33, No. 1, 81-93.
 • Sadowski R.F., (2013), Aktualizacja ekologicznego potencjału religii w ochronie ekosystemów leśnych „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 11, No. 1, 7-27.
 • Sadowski R.F., (2012), Religious motivations for the protection of forest ecosystems, “Folia oecologica” [Slovak Academy of Sciences] Vol. 39, No. 2, 139-146.
 • Sadowski R.F., (2012), Potencjał religii w ochronie ekosystemów leśnych „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 10, No. 4, 11-32.
 • Sadowski R.F., (2011), Religia i kultura klasyczna u podstaw idei zrównoważonego rozwoju, ”Seminare. Poszukiwania Naukowe” 30(2): s. 65-79.
 • Sadowski R.F., (2010), Religijno-etyczne ujęcie zmian klimatycznych, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” Vol. 27, No. 1, 87-97.
 • Sadowski R.F., (2009), Thomas Berry – prorok ery ekozoicznej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 7, No. 2, 205-216.
 • Sadowski R.F., (2009), „Religion and Ecology” – nowy paradygmat poznawczy, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 7, No. 1, 213-220.
 • Sadowski R.F., (2008), Wpływ czynników kulturowych na upadek cywilizacji grenlandzkich Wikingów, „Studia Ecologiae et Bioethicae” Vol. 6, 129-152.
Polski

Instytut