Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. UKSW

 

 

 

Ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. UKSW

 

e-mail: r.sadowski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

SPECJALIZACJA:

nauki humanistyczne: filozofia (antropologia filozoficzna; ekofilozofia; religion and ecology, antropologia środowiskowa; zrównoważony rozwój)

FUNKCJE:

  • profesor nadzw. w Katedrze Antropologii Środowiskowej
  • sekretarz Katedry Antropologii Środowiskowej


DOKTORAT:

„Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego” - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2004 r.

HABILITACJA:

Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej” - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2015 r.

CZŁONKOWSTWO  W  ORGANIZACJACH  I  TOWARZYSTWACH  NAUKOWYCH:


GRANTY,  PROJEKTY,  EKSPERTYZY,  BADANIA  NAUKOWE:

Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2015 r. Funkcja pełniona w projekcie: koordynator zespołu badawczego z UKSW.

WYBRANE  PUBLIKACJE:

Książki


Rozdziały w pracach zbiorowych

Artykuły 

 

Polski