Dr hab. Jacek TOMCZYK

 

 

 

Dr hab. Jacek Tomczyk

 

e-mail: j.tomczyk@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Specjalizacja: 

nauki biologiczne, biologia człowieka,  osteologia, odontologia

Funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki
 • Członek Senackiej Komisji Finansowej UKSW
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego 
 • Przewodniczący oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Magisterium: 

„Mono- czy polifiletyczny rodowód współczesnego człowieka w świetle oceny filogenetycznego stanowiska człowieka neandertalskiego” (1997).

Doktorat:

„Problematyka taksonomii kopalnych hominidów. Studium historyczno-metodologiczne” (2002).

Habilitacja:

dorobek oraz rozprawa „Odontologiczne wyznaczniki stresu a czynniki środowiskowe kształtujące populację z doliny środkowego Eufratu (Syria)” (2014).

Członkowstwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
 • członek European Anthropological Association
 • członek  International Association for Paleodontology


Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 • Current controversies about human origins – between anthropology and the Bible,  Interdisciplinary University of Paris and John Tempelton Foundation, 2005-2006, ID 100014.
 • Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria), 2009-2011, MNiSW N303 319837.
 • Molecular history and paleogenetic links between Polish and Lithuanian populations: ancient DNA analysis since the Neolithic, 2013-2015, NCN 2013/08/M/HS3/00379.
 • Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.), 2014-2017, NCN 2013/11/B/HS3/04117.
 • "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski, 2015-2017, NCN 2014/15/B/HS3/02184.Najnowsze publikacje:

 • Tomczyk J., Komarnitki J., Zalewska M., Wiśniewska E., Szopiński K., Olczak-Kowalczyk D., (2014), The Prevalence of Pulp Stones in Historical Populations From the Middle Euphrates Valley (Syria), “American Journal of Physical Anthropology” 153:103–115.
 • Tomczyk J., Komarnitki  J., Zalewska M., Lekszycki T., Olczak-Kowalczyk D., (2014), Fluorescence Methods (VistaCam iX Proof and DIAGNODent pen) for the Detection of Occlusal Carious Lesions in Teeth Recovered From Archaeological Context, “American Journal of Physical Anthropology” 154:525–534.
 • Komarnitki J., Tomczyk J., Ciszek B., Zalewska M., (2015), Proposed Classification of Auriculotemporal Nerve, Based on the Root System, “PLoS ONE” 10(4): e0123120. doi:10.1371/journal. pone.0123120.
 • Tomczyk J., Zalewska M., (2016), Mechanical and chemical dental wear in historical population from the Syrian lower Euphrates valley, “Archives of Oral Biology” 62:49–57.
 • Tomczyk J., Palczewski P., Mańkowska-Pliszka H., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Witas H.W., (2016), Anaemia (thalassaemia) in the Middle Euphrates Valley of Syria in the second– fourth centuries AD? “Antiquity” 90:157–171.
 • Tomczyk J., Wierzbowski H., Zalewska M., (2016), Stable isotope record of human and sheep enamel carbonate from the ancient Middle Euphrates Valley (Syria), “International Journal of Osteoarchaeology” 26:599–609.
 • Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., (2016), Reliability of the assessment of periodontal disease in historical populations, “International Journal of Osteoarchaeology” DOI: 10.1002/oa.2530.
 • Tomczyk J., (2016), Biological Transformation among Historical Populations That Inhabited the Syrian Lower Euphrates Valley: From the Early Bronze Age to the Modern Period, in: Advances in Environmental Research Vol.50, (eds.) J.A. Daniels, New York: Nova Publishers, pp.139–175. 

 

Polski