Prof. UKSW dr hab. Grzegorz MAKULEC


Prof. UKSW dr hab. Grzegorz Makulec

e-mail: g.makulec@uksw.edu.pl   

Specjalizacja:

nauki biologiczne, zoologia, biologia i ekologia gleby

Funkcje:

Kierownik Katedry Biologii Środowiskowej

Magisterium:

„Wstępne badania nad liczebnością i energetyką Orthoptera Łąk Strzeleckich”. Katedra Ekologii i Ewolucjonizmu Zwierząt UW (1969)

Doktorat:

„Udział Enchytraeidae” w przepływie materii i energii w ekosystemach leśnych”. Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym (1981)

Habilitacja:

The role of Lumbricus rubellus Hoffm. in determining biotic and abiotic properties of peat soils. Pol. J. Ecol. 50 (2002), 3:301-339; Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (2003)

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe:

 

 • „Rola dżdżownic (Lumbricidae) w kształtowaniu składu i liczebności mikroflory hydrogenicznych gleb łąkowych”, kierownik projektu MNiSzW 6P04F 06510 (1996-1999);
 • „Różnorodność ekosystemów – geneza i funkcja” (2003-2006). „Wpływ zróżnicowanej roślinności i inżynierskich gatunków dżdżownic na kształtowanie różnorodności biologicznej edafonu i przebieg podstawowych procesów glebowych”, kierownik w projekcie zamawianym PBZ-KBN-087/PO4/2003;
 • „Mechanizmy wpływu geofagicznych dżdżownic Aporrectodea caliginosa (Sav) na mechowce (Acari: Oribatida)”, kierownik projektu MNiSzW N304 031 31/1155 (2007-2009);
 • „Wpływ dżdżownic na liczebność i strukturę troficzną nicieni glebowych – badania eksperymentalne”, kierownik projektu MNiSzW N304 031 402038 (2011-2012).


Najnowsze publikacje:

 • Ilieva-Makulec K., Karaban K., Makulec G., Szymczuk M. 2016 - Fauna glebowa Parku Skaryszewskiego w Warszawie. W: Romanowski (ed). Park Skaryszewski w Warszawie: przyroda i użytkowanie. Wyd. UKSW, 117-133.
 • Gryziak G., Makulec G. 2015 - Brachychthonius hirtus (Moritz, 1976) and Subiasella (Lalmoppia) europea (Mahunka, 1982) - two new species of oribatid mites (Acari: Oribatida) to polish fauna and two other species new to the Mazovian region within Poland. Zoologica Poloniae (2015) 60/1. 11-14.
 • Ilieva-Makulec K., Kozacki D., Makulec G. 2015 - The impact of roosting birds on the abundance of two groups of soil mesofauna. Studia Ecol. Bioethicae. Wyd. UKSW, 13/4, 117-133.
 • Olejniczak I. Makulec G. 2014 - Wpływ dżdżownic na zespoły skoczogonek (Collembola) w uprawach trawiastych jedno- i wielogatunkowych. Studia Ecologiae et Bioethicae, z. 12 (2014)3.
 • Makulec G. Ilieva-Makulec K. 2013 - Ogólna charakterystyka fauny glebowej. (w: Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Eds. J.Tyburski, G.Makulec, UWM Olsztyn, pp. 10-34.
 • Makulec G. 2013 - Biologia, ekologia i wpływ dżdżownic na urodzajność gleb. (w: Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Eds. J.Tyburski, G.Makulec, UWM Olsztyn, pp. 35-68).
 • Kusińska A., Makulec G., Oktaba L. 2012 - Role of Aporrectodea caliginosa in the Processes of Soil Organic Matter Transformation under the Condition of Monoculture and Multispecies Plant Community. Polish Journal of Soil Sciences, vol. XLV no.1 2012.
 • Ilieva-Makulec K., Franczak R., Makulec G. 2011 - Nicienie glebowe na polu i odłogu –  zagęszczenie i różnorodność, Studia Ecologiae et Bioethicae, 9, 45-66, 2011.Polski