Prof. UKSW dr hab. Jerzy MACEWICZ

 

  

 

Prof. UKSW dr hab. Jerzy Macewicz

 

e-mail: j.macewicz@uksw.edu.pl

 

 

 

 

Specjalizacja: 

genetyka roślin, ochrona Środowiska, sozologia

Funkcje:  

  • Profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej,
  • Konsultant   ds. Ochrony Środowiska z Europejskim Certyfikatem Kompetencji nr. 4/KS/2005 dla przygotowania ocen wpływu i pozwoleń środowiskowych zgodnych z normą  ISO 14001 i EMAS.

Magisterium:  

„Grzyby wyizolowane z ziaren Theobroma cacao L. importowanych z Afryki Zachodniej” ( 1966 )

Doktorat: 

„Charakterystyka cytogenetyczna roślin męskojałowych”  ( 1975 )

Habilitacja: 

„Odziedziczalność białek zapasowych u roślin” ( 1997 )

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:  

  • Polskie Towarzystwo Genetyczne
  • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
  • Polskie Towarzystwo Botaniczne
  • Polskie Towarzystwo Sozologiczne 

Granty, projekty ekspertyzy, badania naukowe: 

Grant KBN Projekt nr. 5 S301 05 04. Tytuł: Poprawa cech żyta metodą krzyżowań z pszenżytem tetraploidalnym ( styczeń 1993 - grudzień 1995 ).

Najnowsze publikacje:

  • Macewicz J.,  2009,   Czy w Polsce możliwa jest koegzystencja upraw ekologicznych i genetycznie modyfikowanych?   wyd. Problemy Ekorozwoju, PAN; 
  • Macewicz J.,  2013,  Czy Europa zaakceptuje uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych – argumenty i kontrargumenty.  Studia Ecologiae et Bioethicae, wyd. UKSW  Nr 11(2013)3.

 

Polski

Instytut