ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew ŁEPKO

 

 

 

Ks.  dr  hab.  Zbigniew Łepko, prof. UKSW

 

e-mail: z.lepko@uksw.edu.pl       

 

 

 
SPECJALIZACJA:
nauki humanistyczne, filozofia (antropologia filozoficzna; ekofilozofia; historia i filozofia nauk behawioralnych, antropologia środowiskowa; zrównoważony rozwój;)

FUNKCJE:

  • Profesor nadzw. w Katedrze Antropologii Środowiskowej
  • Kierownik Katedry Antropologii Środowiskowej
  • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae

 

MAGISTERIUM:

„Marksistowska koncepcja alienacji według Adama Schaffa – Katolicki Uniwersytet Lubelski 1980

DOKTORAT:

„Antropologia Konrada Lorenza” – Akademia Teologii Katolickiej 1989.

HABILITACJA:

„Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej” - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2003.

CZŁONKOWSTWO  W  ORGANIZACJACH  I  TOWARZYSTWACH  NAUKOWYCH:

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – Członek Zarządu

GRANTY,  PROJEKTY,  EKSPERTYZY,  BADANIA  NAUKOWE:
Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2015 r. Funkcja pełniona w projekcie: koordynator zespołu badawczego z UKSW.

WYBRANE  PUBLIKACJE:

Książki

  • Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2017),Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: TNFS.
  • Kureethadam J.I., Łepko Z., Sadowski R.F.  eds. (2016), Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS.
  • Łepko Z., Sadowski R.F. red., (2009), A Humanist Approach to Sustainable Development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  • Łepko Z., (2003), Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej,  Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Rozdziały w pracach  zbiorowych

 

 

Artykuły
Polski