ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew ŁEPKO

 Ks.  dr  hab.  Zbigniew Łepko, prof. UKSW

 

e-mail: z.lepko@uksw.edu.pl       
SPECJALIZACJA:
nauki humanistyczne, filozofia (antropologia filozoficzna; ekofilozofia; historia i filozofia nauk behawioralnych, antropologia środowiskowa; zrównoważony rozwój;)

FUNKCJE:

 • Profesor nadzw. w Katedrze Antropologii Środowiskowej
 • Kierownik Katedry Antropologii Środowiskowej
 • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae

 

MAGISTERIUM:

„Marksistowska koncepcja alienacji według Adama Schaffa – Katolicki Uniwersytet Lubelski 1980

DOKTORAT:

„Antropologia Konrada Lorenza” – Akademia Teologii Katolickiej 1989.

HABILITACJA:

„Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej” - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2003.

CZŁONKOWSTWO  W  ORGANIZACJACH  I  TOWARZYSTWACH  NAUKOWYCH:

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – Członek Zarządu

GRANTY,  PROJEKTY,  EKSPERTYZY,  BADANIA  NAUKOWE:
Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2015 r. Funkcja pełniona w projekcie: koordynator zespołu badawczego z UKSW.

WYBRANE  PUBLIKACJE:

Książki

 • Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2017), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: TNFS.

 • Kureethadam J.I., Łepko Z., Sadowski R.F.  eds. (2016), Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS.

 • Łepko Z., Sadowski R.F. red., (2009), A Humanist Approach to Sustainable Development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

 • Łepko Z., (2003), Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej,  Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Rozdziały w pracach  zbiorowych

 • Łepko Z., (2016), Anthropological Aspects of the Oikos Crisis, in: Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, ed. J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R.F. Sadowski, Rome: LAS, 25-40.
 • Łepko Z., (2016), Oikos Up to the Human Standards, in: Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, ed. J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R.F. Sadowski, Rome: LAS,  107-124.
 • Łepko Z., (2016), A Postulate of the Ethos of Oikos Survival, in: Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, ed. J.I. Kureethadam, Z. Łepko, R.F. Sadowski, Rome: LAS,  259-272.
 • Łepko Z., (2015), L’ethos dello sviluppo sostenibile di οἶκος, in: Cura della casa comune. Introduzione a Laudato Si' e Sfide e prospettive per la Sostenibilità, ed. J.I. Kureethadam, Roma: LAS, 173-182.
 • Łepko Z., (2009) The ecological postulate of the sustainable development policy, in:, A humanist approach to sustainable development, ed. Z. Łepko, R. F. Sadowski, Warszawa: Wydawnictwo  UKSW, 187-206.
 • Łepko Z., (2008), Towards the Ecological Aesthetics of Nature, in: A Holistic Approach to Environment Conservation, ed. R. F. Sadowski, J. Tomczyk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 27-41.

Artykuły

 • Łepko Z., (2016), From Mesocosmos to Cosmos: Man in Search of His Οîκος, “Seminare. Poszukiwania Naukowe” 37/4: 67-83.
 • Łepko Z., (2015), Od biologii zachowania się zwierząt do biologii ludzkiego poznania, “Seminare. Poszukiwania Naukowe” 36/2: 81-92.
 • Łepko Z., Sadowski R.F., (2014), Ekofilozoficzne znaczenie przesłania Hildegardy z Bingen, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 12/2: 11-25.
 • Łepko Z., (2014), Die anthropologischen Aspekte der Umweltkrise, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 35/2: 61-71.
 • Łepko Z., (2013), Od etologii zwierząt do ekologii człowieka, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 11/3: 9-27.
 • Łepko Z., (2012), W sprawie techniki dla zrównoważonego rozwoju,  „Studia Ecologiae et Bioethicae” 10/1: 9-28.
 • Łepko Z., (2010), Ekologiczna wymowa dialektyki oświecenia, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 7/2, 121-136.

Polski

Instytut